pagina 8 zomer 2002

E X P 0 S I T I E ‘Twickel in the I n het vorige Twickelblad heeft u reeds kunnen lezen dat de Vereniging Vrienden van Twickel ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan een tentoonstelling organi- seert onder de titel ‘Twickel in the Picture’. De activiteitencommissie en de tentoonstellingscommissie zijn met de organisatie inmiddels een flink eind gevorderd. Op het verzoek om werk betrek- king hebbende op het landgoed Twickel voor de expositie ter beschikking te stellen, hebben 32 leden positief gereageerd. Het aantal ingezonden werkstukken bedraagt67. De omschrijving ‘werk van leden’ werd ruim opgevat. Het overgrote deel bestaat uit inzen- dingen die door de leden zelf zijn gemaakt. Daamaast zijn er enkele schilderijen van bekende schilders als Van der Worp en Krol, die af- komstig zijn uit het bezit van onze leden. De tentoongestelde werken zijn zeer gevarieerd: Schilderijen in vele technieken: olieverf. aquarel, acryl, gouache, zeefdruk en gemengde techniek. Tekeningen gemaakt met pen, pastel en houtskool. Hand- werkmaterialen in diverse tech ­ nieken, zoals borduren, weven en quilt. Ingelijste foto’s van klein tot groot, een kaart, een ingelijst gedicht en zelfs een stoommachine die in miniatuur is nagebouwd door de zoon van de vroegere machinist van de centrale van het kasteel bij de watertoren. De tentoonstelling zal worden gehouden op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni a.s. in het koetshuis en de paardenstallen op het voorplein van het kasteel. De toegang is gratis. De openingstijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur. De officiele opening voor geno- digden is op 14 juni om 10.00 uur. De Stichting Twickel heeft het idee van ‘Twickel in the Picture’ niet alleen positief gewaardeerd, zij haakte er tevens spontaan op in door in de oranjerie werken te exposeren die gemaakt zijn door vroegere bewoners van het kasteel en hun gasten. Hier zijn onder meer aqua- rellen en tekeningen te zien van het artistiek zeer begaafde echtpaar Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer en Marie Comelie van Wassenaer Obdam. In de eikelschuur wordt werk betrekking hebbende op Twickel geexposeerd door leerlingen van de Deldense beeldende kunstenaar Ben Relker. Daar zowel de oranjerie als de eikelschuur in de tuinen van het kasteel zijn gelegen, moet hiervoor wel de normale toegangsprijs voor de tuinen worden betaald. Deze bedraagt 4,00 Euro. De eerste dag van de tentoonstel ­ ling, vrijdag 14 juni is tevens voorde leden van de Vereniging Vrienden van Twickel de jaarlijkse kasteeldag. De leden kunnen zich voor 1 juni opgeven voor een bezoek aan het kasteel, inch de tuinen. De toegangs ­ prijs hiervoor bedraagt 6,00 Euro. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verzonden. Geborduurde theemuts. Werkstuk van mevr. A. Soetendal-Post. Foto: J. Mulder. Een recente aanwinst van de Stichting Twickel: aquarel van Julie van Limburg Stirum, die in 1864 op Twickel verbleef. Foto: J. Mulder.