pagina 8 winter 1997

De oprit naar Erve Woldhuis. Foto: M. Hermanussen Iedereen maakt er met veel liefde iets moois van met grote tuinen en een authentieke aankleding. Het is een misvat- ting dat boeren alleen maar gei zouden zijn in de verdiensten van hun bedrijf. De betrokkenheid van de boeren bij Twickel is zeer groof Boerderijen Hij betreurt dat veel vrijkomende boerderijen op dit moment door de Stichting Twickel worden verkocht aan de hoogste bieder. Bijen vindt dat in de boerderijen in de eerste plaats de pachters die hun bedrijf beeindigen, moe- ten kunnen blijven wonen. Maar er zouden volgens hem ook constructies moeten worden bedacht die het kinderen van huidige landgoedbewoners mogelijk maakt om in vrij – komende Twickelboerderijen te trekken. “De huidige zeer hoge prijzen voor boerderijen zijn voor de meeste mensen niet meer te betalen. Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat het mogelijk wordt om boerde ­ rijen zodanig op te splitsen dat er twee of drie gezinnen kunnen wonen. Natuurlijk kunnen daarbij strikte voor- waarden worden gesteld voor wat betreft het uiterlijk van een boerderij en de inrichting van het erf. Ik denk dat iemand die in een boerderij van Twickel wil wonen juist veel waarde hecht aan het behoud van het karakter”. Traditie Bijen heeft ook andere argumenten om te pleiten voor beleid waarbij landgoedbewoners of hun kinderen voor- rang krijgen bij de verkoop van boerderijen. “Deze mensen hebben het Twickelgevoel. Kennen de tradities en sfeer van het landgoed. Omdat nu werd verkocht aan de hoogst biedende zie je veel gewoonten en gebruiken veranderen. Zo komen er vooral veel oudere mensen zonder school- gaande kinderen. Terwijl we juist zouden willen dat de schooltjes bij het landgoed open kunnen blijven. Maar ook dat tradities zoals het ”mooi maken” blijven bestaan. Twickel moet naar mijn gevoel geen landgoed voor gefor- tuneerden worden”. Over de positie van de Twickelboeren op Woolde kan hij kort zijn. “Die is op langere termijn beroerd”, zegt hij met verwijzing naar de oprukkende buitenwijken en indus- trieterreinen van Hengelo. Bovendien valt in Woolde nog eens 65 hectare landbouwgrond weg door de aanleg van een overstromingsvlakte voor de Woolderbinnenbeek. Ik woon hier prachtig en eigenlijk zou ik hier graag widen blijven wonen en werken. Maar de ontwikkelingskansen voor bedrijven in Woolde zijn nul komma nul. Eigenlijk wil iedereen wel weg naar een locatie met meer ruimte. Ik hoop dat daar op den duur binnen Twickel mogelijkheden toe bestaan”.