pagina 8 winter 1993

Het overvolle secretariaat in het oude rentmeesterskantoor. Foto: John Mulder. hebje als taak om de belangen van Twickel te behartigen naar buiten. Dat betekent onder meer dat ik zitting heb in bijvoorbeeld de Vereniging van Boseigenaren en de Bosgroep Twente/Salland”. Binnen Twickel heeft Schimmelpenninck zich de eerste jaren vooral ingezet om de grote lijnen van het toekomstig beleid uit te zetten. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal deelplannen voor onder andere beleidsplannen voor bos, natuur, jacht en landbouw. De rentmeester is dik tevreden met de nieuwe rent- meesterij: „Het centrale kantoor hoort op de centrale plek van het landgoed en dat is het kasteel”. In z’n vrije tijd blijkt de rentmeester veelvuldig in z’n tuin te werken. „Gras maaien met de zeis vind ik op een zaterdag prachtig werk dat ik graag mag doen. En verder? Ach, ik behoor tot de gelukkige mensen die van hun hobby hun werk hebben kunnen maken”. De assistent-rentmeester Hans Gierveld (32) woont in Delden en trad in 1991 in dienst van de Stichting Twickel. Na een opleiding aan de Hogere Bosbouw School in Arnhem waar hij zich vooral verdiepte in bosbouw, natuurbeheer en landschap werkte hij onder meer voor de Grontmij, de Bomenstichting en had een particulier bosbouwadviesbureau. „Ik ben altijd erg praktisch ingesteld geweest. Na ver- schillende ‘bureaubanen’ heb ik op Twickel gesolliciteerd omdat ik hier de gelegenheid had om plannen te maken en uit te voeren. Als assistent-rentmeester die zich vooral bezighoudt met de ‘groene’ taken, werk je bovendien in het voortdurende spanningsveld van landbouw, natuur en economie en dat maakt het werk echt een uitdaging”, ver- telt Hans Gierveld. Tot de boeiende onderdelen van zijn werk behoort, vindt hij zelf, het gei bosbeheer waarin wordt gezocht naar manieren om rendabele bosbouw te combi- neren met zo hoog mogelijke natuurwaarden. Met het nieuwe kantoor is hij inz’nnopjes: „Veelruimte en boven ­ dien kunnen we allemaal veel rustiger werken. Naast een eigen kamer is er nu ook een ontvangstruimte waar je eens rustig met bezoekers kunt praten’ ’. In z’n vrije tijd is Hans Gierveld veelal in de tuin te vin- den. „Hout hakken vind ik prachtig werk. Ach, je hebt altijd wel wat te prutsen random het huis”. En echte hobby’s? „Ik mag graag schaatsen en ganog wel eens naar de ij sbaan in Deventer. Het mooiste is natuurlij k het maken van tochten over natuurijs. Iedere winter zit je bij een beet- j e vorst in spanning of het al weer kan”. De secretaresses Siny van Rijn (40) woont in Hengelo en werkt al acht jaar in deeltijd als secretaresse voor Twickel. Na de secre- taresseopleiding had ze verschillende banen in het bedrijfsleven. Via de oud-voorzitter Bernard van Heek maakte ze kennis met Twickel. „Ik had een sollicitatiege- sprek op het kasteel. Als je uit het bedrijfsleven komt dan denk je in het begin dat Twickel een wat oubollige boel is. Nou, het tegendeel is waar. Twickel is een heel bedrijf. Na verloop van tijd leer je ook de doelstelling van Twickel respecteren. Werken voor het behoud van het landgoed is heel boeiend werk”. Niks dan lof heeft ze over de nieuwe huisvesting. ,,Het ziet er allemaal prachtig uit en we komen heel mooi te zit- ten. Het is vooral rustiger dan nu, want we zitten bijna bij elkaar op schoot. Je kunt nu alles beter organiseren. Bovendien hebben we de bezoektijden beperkt tot de och- tenden. Daardoorkun je de dag veel efficienterbenutten”. In haar vrije tijd probeert Siny af en toe wat te sporten. Voorlopig heeft ze de handen vol aan de kinderen. „Maar als ze binnenkort naar school toe gaan dan hoop ik weer wat meer tij d voor andere dingen te hebben ’ ’. Rentmeester A Ibert Schimmelpenninck gefotografeerd vlak voordat hij de oude rentmeesterskamer verruilde voor het kantoor in de kasteelboerderij. Foto: John Mulder.