Pagina 8 voorjaar 2018

auteur
Martin Steenbeeke
Actueel
Het plan om twee grote windmolens aan de rand van het landgoed te plaatsen, roept weerstand op. “Ik ben niet tegen windmolens, maar niet zo groot en niet op deze plek.”

Buren voor en tegen
windmolens
Ze zijn met een hoogte van 200 meter imposant. De twee windmolens die
de familie Kristen samen met het bedrijf Raedthuys Pure Energie en Stichting Borne Energie vlakbij het snelwegknooppunt Buren wil plaatsen. Het melkveebedrijf van Kristen is al duurzaam ingericht en de molens kunnen niet alleen hun boerderij maar ook enkele duizenden huishoudens in de omgeving van elektriciteit voorzien. Omwonenden kunnen nancieel participeren en zodoende het gevoel krijgen dat het ‘hun windmolens’ zijn. Maar nadat eerder al aan de Bornse kant van de snelweg vraagtekens werden geplaatst bij de windmolens, ontstaat er nu ook onrust onder bewoners van het landgoed. Tegenstanders hebben een website
burentegenwindmolens.nl in het leven geroepen en concluderen op basis
van een enquête onder een dertigtal ‘noabers’ dat er “geen draagvlak is”. Twintig buren reageerden negatief, zes neutraal en vijf reageerden niet, verklaart ‘noaber’ Monique Baghus. De tegenstanders vrezen negatieve effecten, zoals gezondheidsrisico’s, slagschaduw en geluidsoverlast.
“Je kunt het geluid van een windmolen vergelijken met een draaiende vaat- wasser naast je bed”, zegt Baghus, wiens erve Klein Buren 500 meter van de locatie verwijderd is. Tevens zijn er zorgen over de gevolgen voor de ora en fauna.
Initiatiefnemers Bert en Annemarie Kristen vinden draagvlak en
betrokkenheid van buren belangrijk.
Er zijn huisbezoeken afgelegd, brieven gestuurd, bijeenkomsten gehouden
en er is een excursie naar hoge windmolens gepland. Daarnaast is er een website windvoorburen.nl. Dat een groep buren de hakken in het zand zet voordat er überhaupt een exact plan
is gemaakt en een vergunning wordt aangevraagd, vinden ze voorbarig. “De effecten van windmolens zijn heel erg locatiegebonden. Dat moet allemaal deskundig onderzocht worden”, zegt het echtpaar. Ze willen de omgeving hierbij betrekken.
Monique Baghus verklaart geen nieuwe onderzoeken nodig te hebben. Volgens haar is er wereldwijd voldoende studie verricht. Het steekt haar dat er van

De gele cirkels geven de geplande windmolen-locaties aan. (Bron: Raedthuys)
Visualisatie vanaf de Umfassungsweg bij erve Bokdam. (Bron: Raedth