pagina 8 voorjaar 2010

“Te weinig geld voor erfgoed” "Zo langzamerhand krijg je wat je zelf bedacht hebt”, zegt hij in zijn werkkamer. Al ruim voor Sijbom in Bentelo ging wonen, was er een band met Twickel. Hij is lid van de Vrienden van Twickel en wandelde veel op het landgoed. “Ik heb wel wat met landgoederen. Als ik in het buitenland ben, bezoek ik ze vaak. Mijn interesse gaat dan wel meer uit naar de tuinen dan naar de kastelen. Twickel is weliswaar minder groot dan veel land ­ goederen in bijvoorbeeld Duitsland maar het is op Nederlandse schaal bijzonder dat het ddn geheel is gebleven.” Wrijving Vorig jaar zette Sijbom, samen met ver- tegenwoordigers van andere overheden en de Stichting Twickel, zijn handtekening onder het Pact van Twickel, een breed ge- dragen visie op de ontwikkeling van het landgoed. Sijbom is er blij mee. “Er is nu een gezamenlijk streven om Twickel te ont- wikkelen. In het verleden, toen Twickel met veel overheden te maken had, was er wel eens wrijving. Met Ambt Delden bijvoor ­ beeld, over het al of niet openbaar houden van wegen. Nu zijn projecten als de Umfassungsweg en de Crensweg makke- lijkerte realiseren. ” De Umfassungsweg (een recreatiefwandelpad), en deTwickeler Crensweg (een nieuwe route langs de grens van het landgoed), moeten de recreatieve betekenis en herkenbaarheid van Twickel versterken. Sommige onderdelen, zoals het herstel van historische routes en de aanleg van laanbeplanting en plaveisel zijn vrij eenvoudig te realiseren. Een onder- doorgang onder spoor- of snelweg en een fiets/wandelbrug over het Twentekanaal zijn kostbaar en vragen daardoor meer tijd. Realisme Omvangrijk is 00k de aanpassing van de N346. De provinciale weg is nu een barriere tussen landgoed en stadskern van Delden. Onder meer rotondes, een ecoduct en wegversmallingen moeten landgoed en stad beter met elkaar verbinden. Twickel hoopt nog altijd op een verdiepte aanleg van de weg, zoals landschapsarchitect Michael van Cessel heeft voorgesteld. Sijbom pakt het vorige nummer van het Twickelblad erbij. Hierin zegt stichtings- voorzitter Van den Wall Bake, met het oog op de barrierevorming van de rondweg, Wethouder Josh Sijbom van de gemeente Hof van Twente draagt landgoederen een warm hart toe, maar pleit tegelijk voor realisme. Het Pact van Twickel noemt hij een goed initiatief maar niet alle plannen zijn eenvoudig te realiseren. En er zijn meer landgoederen die om aandacht vragen. Josh Sijbom bewoont een uit 1856 stammende Twickel-boerderij in Bentelo. Het is overduidelijk te zien dat Josh Sijbom, wethouder voor de WD in Hof van Twente en voormalig wethouder van Ambt Delden, meer dan een zakelijke relatie met Twickel heeft. Sijbom woont namelijk sinds 1993 op Erve Nieuw Hilderink, aan de rand van Bentelo. Hij haalt enkele fotoboeken te- voorschijn om te laten zien hoeveel werk er in is gaan zitten om de oude Twickel- boerderij op te knappen. Lemen vloeren zijn vervangen, spouwmuren gemetseld en een overbodige varkensschuur gesloopt.