pagina 8 lente 1998

De geschiedenis van het erve Scholte In het Huisarchief Twickel bevindt zich onder inv.nr. 6483 een akte van belening door de Staten van Overijssel van Adolf Hendrik van Raesfelt met de erven Rotman en Schultenhof of Scholte(n) met het daarbij behorende mar- kerichterschap van de marke Brecklenkamp uit 1653. Deze belening heeft waarschijnlijk plaatsgevonden kort na de aankoop. Het markerichterschap van Brecklenkamp was dus verbonden aan Schultenhof. De bewoner zal gefungeerd hebben als plaatsvervangend markerichter (als rechterlijk ambtenaar: schout, scholte of schulte). Het goederenbezit in Brecklenkamp is later uitgebreid met de aankoop van de erven Maatman, Meestersplaatsje, Molendijken Veldman. Het huis Brecklenkamp is pas aangekocht in 1901. Hetwerdin 1942 al weer verkocht. Dat Schultenhof een ouderf is, blijkt ook uitde vroege akte van verpachting uit 1661 (huisarchief, inv.nr. 6575). In die tijd waren de bewoners nog horigen; ze mochten het erf niet verlaten of huwen zonder toestemming van de pachtheer Van Raesfelt. Schultenhof omvatte toen 25 mudde bouwland (tegenwoordig ruim 12 hectare), drie gaardens en twee kampen hooiland. In een huurcontract uit 1831, ten tijde van Marie Cornelie gravin van Wasssenaer, vrouwe van Lage en toen- malige eigenaresse van erve Schultenhof, wordt expliciet een bakhuis genoemd. Daarnaast omvatte Schultenhof “een huis, twee wonershuizen, twee schuren, ruim negentien bunder bouw- en gaardenland en ruim zeven bunder hooi en weideland”. Verder bevindt zich in het huisarchief nog een in het Duits opgesteld Pachtvertrag uit 1902. De bezittingen rond Brecklenkamp werden vroeger vanuit Lage geadministreerd. Rond 1900 werd deze taak door een Forster of Gutsverwalter B. Bitter waargenomen. Opmerkelijk is dat in dit Pachtvertrag de grand die Lambert Scholten pacht- te, werd onderverdeeld in een gedeelte Hollandisch Brecklenkamp en een gedeelte Hannoverisch (Duits) Brecklenkamp. hebben. Ook al zijn ze lid van de VVV Denekamp gewor- den, boeren komt voorop. "Kijk, onze kerntaak is en blijft gewoon boeren op de boerderij. Het boeren in Nederland is de laatste tijd toch wel minder geworden met al die beper- kingen en heffingen. Omdat wij die contacten met burgers nu eenmaal leuk vinden en het kleinschalig houden. denk ik niet dat er iets mis mee is als wij op deze wijze ons inko- men een klein beetje aanvullen”, zegt Scholten. Zondags gesloten De bakspieker in Brecklenkamp kan zich verheugen in een groeiende belangstelling. “Maar liefst twintig auto-, fiets- en wandelroutes voeren nu langs deze attractie. Naast bekende routes als de Bergvennen- en Dinkelroute, het Lange Afstands pad 14 en de Grate Beerroute, kennen de hotels in de omgeving van Denekamp en Ootmarsum ook nog hun eigen routes. We krijgen natuurlijk ook veel men- sen uit het naburige Duitsland, die een grensoverschrij- dende route volgen. Verder stoppen er nogal wat mensen die de Sagen Safari route met dat geluidsbandje in de auto rijden. Als mensen met een groep willen komen, hebben we graag dat ze dat even van tevoren melden. De meeste men ­ sen krijgen we natuurlijk’s zomers, gespreid over de dag, zo ongeveer van half elf tot een uur of vijf ’ s middags. We houden het niet allemaal bij, maar op jaarbasis moeten het onderhand toch enkele duizenden bezoekers zijn. De zon- dag widen we voor ons zelf houden, dan zijn we gesloten”, vult de enthousiaste Johanna aan. Op verzoek van fietsers en wandelaars zijn de Scholtens afgelopen zomer begonnen met een bescheiden verkoop van koffie met krentenwegge. “Bij mooi weer zetten we dan een paar tuinstoelen op het erf en dan kunnen de men ­ sen even uitrusten. B ij slecht weer doen we dat op de deel”. Dat dit aanslaat bij de mensen, blijkt wel uit het gasten- boek. “Dank voor de eerbied voor de natuur” schrijft de ene bezoeker of “Hou het landschap zo in ere. Het is hier nog zo ongeschonden stukje Twente” een under. “Als we ’s avonds dan die enthousiaste reaches in het gastenboek teruglezen, geeft dat Jan en mij enorm veel voldoening”, zegt Johanna. Kerngegevens Oppervlakte gepacht 21 ha eigendom 80 are Gebruik gemengdbedrijf ca 30 melkkoeien varkens en vleesstieren