pagina 8 herfst 2005

Uitvoering herstelplan park gaat beginnen I n 1999 heeft landschapsarchitect Michael van Gessel van het bestuur van de Stichting Twickel de opdracht gekregen om een herstelplan te maken voor het park en overpark rond kasteel Twickel. Er is een prachtig plan op tafel gekomen. Hij heeft dit op een avond, lang geleden, in de paardenschuur aan belangstellenden toegelicht en daarna werd het stil althans dat leek zo. Achter de schermen is er hard doorgewerkt. Er zijn bestek- ken geschreven voor het gehele plan, dat gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dankzij een belangrijke subsidie- toezegging van het Europa loket van de Provincie Overijssel kan de uitvoering zeer binnenkort beginnen. Het is een groots moment waarvan in het begin nog weinig moois te zien zal zijn. In de eerste plaats omdat wordt begonnen in het zuidelijk huispark, het gedeelte dat maar voor een deel is open- gesteld en in de tweede plaats omdat het park op de kop zal worden gezet. Er moeten enkele bomen die er al slecht aan toe zijn gekapt worden. Verder worden er bomen ver- plaatst, nieuwe paden aangelegd, oude moeten weer gras worden. De vijver wordt uitgebaggerd en krijgt weer een mooie vorm. Kortom het zal voor de wandelaar op de Twickelerlaan een heel rommelig en modderig beeld geven, maar als je bedenkt dat in de jaren daarna steeds meer de visie van Michael van Gessel duidelijk zal worden is het allemaal zeer de moeite waard. Het bureau SmitsRinsma, adviseurs groenvoorziening en terreininrichting, zal het gehele project begeleiden en heeft voor gei een informatie paneel gemaakt over de eerste fase van het herstelplan. Dit geeft met foto’s, tekst en kaartjes een duidelijk beeld hoe het plan wordt aangepakt. Het is hierbij afgebeeld en in het groot zal het straks te zien zijn aan de Twickelerlaan.