pagina 8 herfst 2004

De tuinen van Twickel in de 17e eeuw Plattegrond van het huis Twickel en zijn directe omgeving, vervaardigd tussen 1654 en 1692. Kaartencollectie Huisarchief Twickel. I n 1988 verscheen een Bijdrage over de ontwikkeling van de tuinen van Twickel Over die tuinen in de 17e eeuw is eigenlijk weinig bekend. Wei spreekt het testament van Jacob van Wassenaer en Adriana Sophia van Raesfelt in 1692 over “bogaerde, thuynen ende planta- gien”, zonder nadere details te geven 2 ). Het noemen van deze onderdelen wijst er op dat er toen sprake was van ver- schillend gebruik van de onderdelen. In het huisarchief bevindt zich een plattegrond van het tuincomplex in het derde kwart van de 17e eeuw. In genoemde Bijdrage werden voor 1690 en 1695 aan- kopen van 1000 en 600 haagbeuken vermeld onder rent- meester Groll (1688- Dat de tuinen en “plantagien” al eerder vorm gekregen moeten hebben blijkt uit de rekeningen van rentmeester Hendrick van Limborch (1632-’79). Hier staat genoteerd dat in 1653/’54 6400 "hagedoren” werden betaald. 2000 elsen en 130 “willigen” werden gepoot, terwijl 62 appel- bomen en 24 andere vruchtbomen werden betaald. Ook staat er een post voor de betaling van 2000 essen, welke ongetwijfeld langs de lanen van de “plantagie” werden gezet ’). Beschouwen we de betreffende plattegrond als een beplantingsplan, dan worden daar circa 800 boompjes in geteld. De plattegrond zal echter meer gediend hebben als aanduiding van soorten, want het gekochte aantal bomen is vele malen groter. Het feit dat er in het midden van de 17e eeuw ruim 10.000 bomen (haagdoom, els en es) werden betaald, onderschrijft de opmerking in de Bijdrage, dat de tuinen er voor 1662 zullen zijn geweest. H. Reynders Noten: I. Jansen. M.E.G.B. Twickel te Ambt Delden. Een Bijdrage tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse Historische Tuinen, etc. R.D.M.Z. 1988 2. HuisarchiefTwickel. inv.nr.491 3. Rentmeestersrekeningen Hendrick van Limborch. HuisarchiefTwickel, inv.nr. 2478/8