pagina 8 herfst 1998

De kwaliteit van de broekbossen en beekbegeleidende bossen is op landgoed Twickel goed omdat er relatief weinig schade door verdroging is opgetreden. Foto: Jan Bengevoord Vlinders Op plaatsen met een bijzondere vegetatie zijn op Twickel ook relatief veel soorten bijzondere vlinders aan- getroffen. In het totaal zijn er vanaf 1892 op Twickel 31 soorten vlinders vastgesteld. Een aantal van deze soorten zijn in Nederland zeer zeldzaam. Sommige soorten zijn dan ook slechts op een beperkt aantal plaatsen gedurende enkele jaren waargenomen. Tot die soorten behoren het gentiaanblauwtje, een soort die is gebonden aan het voor- komen van klokjesgentiaan in natte heidevelden, de koninginnepage en de oranje luzernevlinder. Vier zogenoemde rode lijstsoorten (de Nederlandse lijst van zeldzame en bedreigde vlindersoorten) zijn in 1995 gezien. Dit betreft het bont dikkopje (bedreigd), grote weerschijnvlinder (bedreigd), gentiaanblauwtje (kwets- baar) en de kleine ijsvogelvlinder (kwetsbaar). Deze laat- ste soort vindt volgens het onderzoek een ideaal leefgebied in het kleinschalige cultuurlandschap waar in de struiklaag van houtwallen kamperfoelie aanwezig is. Amfibieen Tegenvallend in het onderzoek is het voorkomen van kikkers en salamanders op het landgoed. Op tal van plaat ­ sen werden alleen bruine kikkers vastgesteld. De zeldzame boomkikker, waarnaar uitvoerig is gespeurd, blijkt niet aanwezig op het landgoed. Wei komt een populatie van deze soort direct westelijk van het landgoed voor. Ook naar de heikikker werd gezocht maar niet gevonden. Het onderzoek naar de amfibieen lijkt echter gebrekkig en verdient zeker herhaling. Zo is het moeilijk voorstelbaar dat de groene kikker nergens op het landgoed voorkomt. Ook de kamsalamander zal ongetwijfeld in poelen aanwe ­ zig zijn. Als dit niet het geval is, dan is het ook op Twickel aanbevelingswaardig in het cultuurlandschap meer poelen aan te leggen. Met name in de Achterhoek en in Noord- Twente zijn met poelenprojecten opmerkelijke resultaten behaald.