pagina 8 herfst 1994

len tegen, graanakkers, aardappelveldjes, zoepkoelen voor het vee, koeien, paarden en een fraaie boerentuin met krui- den en hoogstamvruchtbomen. Bovendien zijn hier en daar wat wilde bloemenvelden aangelegd voor bijen, zweef- vliegen en andere insekten. Geen keus De stichting Wendezoele is geen organisatie die reik- halzend terugziet op het verleden. De enorme veranderin- gen in de landbouw, zo vindt voorzitter Ab Jansen, hebben hun eigen economische wetmatigheden. Boeren hadden weinig keus. Het was meedoen met de modernisering of kopje onder gaan. „Mensen hadden geen andere keuze. Je moest meedoen om te overleven”, zegt Jansen. Toch is hij persoonlijk nog steeds voorstander van het gemengde bedrijf. En brengt dat op zijn boerderij Goormeen nog steeds in praktijk. ,,Het gemengde bedrijf is nog steeds een AchlerDe Wendezoele is eenprachtige heemtuin ingericht. Foto: J. Mulder goede spreiding van risico’s”, vindt Jansen. Ondanks de warmte hadden de paarden erzin in. Foto: J. Mulder