pagina 7 winter 2007

Een boomstam wildwissel Bruggen in het bosgebied zijn er in verschillende variaties. De meesten zijn van hout. Toen ik nog jachtopzichter was, vond ik een heel bijzondere houten brug waar geen mensenhanden aan te pas waren gekomen. Een paar jaar geleden deed ik’s morgens op een besneeuwde januaridag mijn ronde door het jachtveld. De vers gevallen laag sneeuw bood mij de gelegenheid om na te gaan wat er gaande was met het faunabe- stand. Wildsporen, 00k wel aangeduid als prenten, laten zien hoe de bevolking van de bossen is samengesteld. Dankzij de lange jaren waarin ik mijn terreinen beheerde, wist ik meestal wel waar het wild zijn dekking zocht. Toch kwam ik op die vroege morgen in januari voor een verras- sing te staan. Prenten In het Genseler, het bos achter de Twicke- ler houtzaagmolen, trof ik opeens de pren ­ ten aan van een grote rekelvos. Dit ver- baasde me, omdat de vos in dit gebied zelden voorkomt. De sporen achterna lopende, kwam ik bij een klein bosje dat grenst aan de Oelerbeek. In het najaar was hier een grote eik omgewaaid, die dwars over het water was gevallen. De boomstam lag ruim boven de waterspiegel en vormde geen belemmering voor de doorstroming. De stam was welig begroeid met klimop. Bij het aantreffen van deze situatie ging het door mij heen, dat de vos deze boom gebruikt kon hebben als wissel. Dat bleek niet het geval te zijn. Bij de oever van de beek gekomen, zag ik de sporen van Rein- tje weer. Hij was langs de beek gelopen naar een houten vonder, die een paar hon- derd meter verderop lag. Vos Toch was ik nieuwsgierig geworden. Bij de boom gekomen, ontdekte ik dat mijn eer- ste ingeving nog niet zo gek was. De stam was wel degelijk als wissel in gebruik genomen. De sneeuw toonde duidelijk de prenten van reewild. En dit ondanks de gladde hoeven van deze dieren! De klimop moet de reeen hebben behoed tegen weg- glijden. Een tijdje later zag ik dat 00k de steenmarter en de bunzing regelmatig van deze wissel gebruik maakten. IJsvogel Bovendien kreeg ik 00k in de gaten dat de ijsvogel dankbaar gebruik van deze boom maakte. Hij gebruikte hem als observatie- post en als visplaats voor zijn voedsel- voorziening. Daarmee was deze omge- waaide eik voor mij heel waardevol geworden. In overleg met de beheerders van het waterschap Regge en Dinkel en de Stichting Twickel is besloten de boom niet te ruimen. Nu, meer dan vijf jaar later, ligt hij er nog steeds. Hans Spijkerman Boom gebruikt als wildwissel.