pagina 7 winter 2003

J.B. van Heek Modernisering van de administrate en restauratie van de gebouwen In het eerste nummer van dit jaar, het jubileumnummer 50 jaar Stichting Twickel, waarin gesprekken met oud-bestuursleden zijn opgenomen, beloofden we in een volgend nummer de heer Van Heek aan het woord te laten. In dit nummer is het zover. Jan Bernard van Heek, voorzitter van de Stichting Twickel indejaren 1983 – 1989. Foto: F. Salaff, New York I n 1977 was Jan Bernard van Heek benoemd tot voor ­ zitter van de Stichting Edwina van Heek. Deze door dr J.H. van Heek opgerichte stichting vertoont veel over- eenkomsten met de Stichting Twickel. Het was dan ook niet toevallig dat hij in deze functie op huis Zonnebeek het bestuur van de Stichting Twickel ontving. Ook onderhield Van Heek persoonlijke banden met het toenmalige bestuurslid G.F. Boreel. Het werd een nuttige ontmoeting die nog een staartje zou krijgen. In juni 1980 meldden de bestuursleden van ‘Edwina’ zich met hun dames op Twickel voor een tegen- bezoek. De rentmeesters van de beide stichtingen hadden het programma vastgesteld. Dit bestond uit een gezamen- lijke bezichtiging van de op Twickel georganiseerde ten- toonstelling over de Twickelervaart en eenvoudig hapje op het kasteel. Hier bleek de eetzaal geheel ingericht te zijn voor een officiele lunch. Het verslag van de bijeen- komst vermeldt dat de stemming ‘geanimeerd’ was. Korte tijd na dit gedenkwaardige bezoek werd Van Heek door de Stichting Twickel gevraagd als opvolger van voorzitter Van Tets van Goudriaan. “Ik stond toen juist op het punt om mij uit de directie van de Boekelose textiel-