pagina 7 winter 2001

De tewaterlating van een bloemstuk. Foto: A.H. Schimmelpenninck. Terugblik op Herfsttooi 2001 Duizenden bloemen in schitterende creaties Begunstigd door prachtig herfstweer werd op 4 oktober in de Twickeltuinen de vijfde Herfsttooi geopend. Als openingshandeling werd een enorme bloemenkroon op het water te voorschijn getoverd, die onder de ophaalbrug verstopt was. Christian graaf zu Castell Rudenhausen verrichtte deze handeling. A ls bewoner van het Huis Twickel en als voormalig voorzitter heeft zu Castell destijds mede de richting van de Stichting Tilia bepaald. De Stichting Tilia was gast van het Huis Twickel, maar door de samenwerking met Twickel kunnen we na afloop van Herfsttooi volmondig zeggen dat beide stichtingen terugzien op een plezierige samenwerking. De contacten voor en tijdens de manifestatie verliepen steeds prettig via mevrouw Jet Worst en de heer Hans Hondebrink. Voorbereiding Zes dagen duurde het feest; daarvoor drie voile dagen om in te richten en daarvoor ruim een jaar van denken, praten, kijken, overleggen, enzovoort. De arrangeurs Anton Visch en Hemmie Kuipers wandelden al in de herfst van 2000 door de Twickeltuinen en maakten daar foto’s. De plannen kregen een basis voor bloem-accenten die aangebracht zouden kunnen worden in de tuin, in het park en in de gebouwen. Er kwam overleg met de docenten Hedwig Booyink en Paul Boerrichtter van de AOC’s Almelo en Enschede. De eindexamenkandidaten van deze opleidingen zouden projecten verzorgen; zo begonnen ideeen in gedachten vorm te krijgen. Als aanvulling op het bloemengebeuren werden in een vroeg stadium kunstenaars uitgenodigd en bezocht, om mee te werken aan deze Herfsttooi. Ook zij gingen aan het werk om nog speciaal voor deze expositie kreaties te