pagina 7 winter 1993

De Twickelmedewerkers die hurt intrekhebben genomen in het nieuwe rentmeesterskantoor. Achterste rij v.l.n.r. Lennert Vrij, Johan Holterman, Hans Giervelden Gert- Jan Roelofs. Middelste rij v.l.n.r. Emmy Pots, Gerrit Andeweg, Fredien Morsink en Albert Schimmelpenninck. In de kruiwagen: Siny van Rijn. Foto: John Mulder. Twickelmedewerkers dik temeden over nieuw rentmeesterskantoor: ,,Een prachtig gebouw om in te werken” Ter gelegenheid van de verhuizing van de rentmeesterij van Delden naar de kasteelboerderij tegenover kasteel Twickel, had de Twickelblad-redactie korte gesprekjes met alle mede- werkers die in het van binnen prachtig nieuwe en van buiten fraai gerestaureerde gebouw een werkplek hebben. Een enkele conclusie: iedereen is blij met de ruimte en rust in de nieuwe huisvesting en vindt de rentmeesterij bij het kasteel als ‘hart’ van Twickel een fraaie en logische plek. Een enke ­ le persoonlijke ontboezeming: veel Twickel-medewerkers blijken een aanzienlijk deel van hun vrije tijd harkend, maai- end of hakkend door te brengen. Jan Bengevoord Het bezoekadres van Twickel is nu: Twickelerlaan 6, Ambt Delden. Het postadres is ongewijzigd: Postbus 2, 7490 AA Delden. Telefonisch bereikbaarheid: rentmeesterij en admini- stratie (kantoor open van 8.30 – 12.30) : 05407 – 61309; Bouwafdeling (bereikbaar van 13.00 – 13.30 uur): 05407 -63633 en Opzichter bossen (bereikbaar van 13.00 -13.30 uur) : 05407 – 64882. Het tableau de la troupe van de Twickel-medewerkers die in het nieuwe rentmeesters ­ kantoor zijn ondergebracht: De rentmeester Ir. Albert Schimmelpenninck (42) woont in Diepenheim in trad in 1984 in dienst van de stichting Twickel. Voordien was hij werkzaam als coordinator bij de bouw van een ziekenhuis in Utrecht. Studeerde aan de Technische Universiteit in Delft civiele techniek. „Mijn taak bestaat vooral uit de dagelijkse leiding van alle activiteiten op Twickel. In de praktijk betekent dat vooral coordinerende werkzaamheden, terwijl ik daar- naast veel tijd besteed aan de beleidsvoorbereiding. Daamaast ben ik secretaris van de stichting Twickel en verzorg de voorbereiding van de maandelijkse bestuursvergaderingen ’ ’. Boeiend aan het werk noemt Schimmelpenninck voor ­ al „de veelzijdigheid van Twickel. Het is een hele opgave om een landgoed met zo’n lange historic in deze tijd te behouden. Daarbij moeten we zeker financieel goed draai- en, zonder dat ik winstcijfers hoef te laten zien”. Vanuit zijn functie vertegenwoordigt de rentmeester Twickel in een groot aantal organisaties. „Als rentmeester