pagina 7 voorjaar 2014

Otter maakt comeback in Dieren en Rijnstrangen In de herfst van 2008 werd een 12-jarige ottervrouw nabij landgoed Hof te Dieren doodgereden. De otter was hier al zestig jaar niet meer waargenomen. Twee jonge dochters zijn blijven leven en na bezoek van een Duitse otterman is er rond Does- burgeen kleine groep zich voortplanten- de otters ontstaan. De hoop was dat uit deze groep de sprang naar de Rijnstran ­ gen gemaakt zou worden. Zomer 2013 zag Tijs Grosheide, boswachter/jacht- opzichter van Stichting Twickel, de eerste otter in de Gelderse waard. Stichting Twickel heeft dit niet aan de grate klok gehangen om verstoring te voorkomen. Januari 2014 werd echter een otter opge- merkt door een medewerker van Stichting Ark. Na een melding op waarnemingen. nl is de aanwezigheid van de otter in de Rijnstrangen landelijk bekend. De vraag is nu of de otters uit Doesburg bij deze vestiging betrokken zijn of dat het een Duitse otter betreft. Wei zeker is dat de Gelderse waard als onderdeel van de Rijnstrangen het ideale biotoop is voor een gezonde otterpopulatie. Een otter in Dieren is gefotografeerd met een cameraval. De otter wordt gelokt met een lokgeur op een steen waarna de camera klikt. Nieuw hoofdgebouw Hof te Dieren Onlangs werd bekend dat het bestem- mingsplan van de gemeente Rheden nu zodanig gewijzigd is dat het plan om op de centrale bouwplaats in het park te Dieren een zorggebouw te realiseren mogelijk is. De initiatiefnemer Aliantus zal in de komende maanden de bouwaanvraag ver- der voorbereiden. Op de plek waar tot 1944 het hoofdgebouw van het landgoed stond, zal een appartementencomplex verrijzen. Hiermee krijgt het historische landschapspark zijn hart weer terug. Het Twickelblad voorjaar 2013 heeft eerder over dit plan bericht. De bouwlocatie in Hof te Dieren. Restauratie grafmonument Van Coslinga Op verzoek van de Protestantse Gemeente van de kerk in Dongjum bij Franeker levert Twickel een bijdrage aan de restauratie van het in marmer uitgevoerde praalgraf van Sicco van Goslinga (1664-1731). Deze be- kende staatsman was de schoonvader van Unico Wilhelm van Wassenaer. Dodonea Lucia van Goslinga was het enige kind van Sicco met nageslacht. Twickel is dus in zekere zin te beschouwen als de erfge- naam van deze Sicco van Goslinga. Door dit huwelijk verwierf Unico Wilhelm van Wassenaer 00k enkele boerderijen in Fries ­ land die in de vroege 19 eeuw weer verkocht zijn. Maar de roerende goederen in de erfenis, waaronder archiefstukken, zilver, linnengoed en de portretten Sicco en zijn vrouw Johannetta Isabella thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bleven op Twickel bewaard. Zo is de band met dit oude Friese geslacht nog steeds voelbaar. Ontwerptekening voor het graf van Sicco van Coslinga. Collectie R.K.D. in Den Haag. Het beschadigde graf staat te wachten op zijn restauratie.