pagina 7 najaar 2010

19 N A J A A R 2 0 10 Twickel J A A R G A N G Pacbtboekje no.ti8 van het erve Harmelink. De toenmalige pachter Corel Jacob ten Zeldam betaalde jaarlijksfl 300,- aan pacbt. Knooperf Voor de Stichting Twickel was dit het moment om een andere invuiling te geven aan dit eeuwenoude boerenerf aan de rand van Hengelo. In mei 2005 verscheen de notitie van het Oversticht: ‘Ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van Erve Harmelink’. Hierin worden verschillende opties aan- gegeven voor herontwikkeling. Twickel heeft daaruit de keuze gemaakt voor de realisatie van drie wooneenheden: de boerderij, de naastgelegen grote schuur en een nieuw te bouwen woning op de plek van de meest recente schuur aan de NO-zijde van het erf. In augustus 2007 verscheen het voor- lopig ontwerp gemaakt door het Architecten- bureau Kreek uit Diepenveen, waarbij Het Oversticht fungeerde als landschaps- architect. Het duurde enkele jaren voor alle vergunningen binnen waren. Bovendien was er heel wat op te ruimen, eerst door de broer van Cerrit Werning en daarna nog door de Stichting Twickel. In 2009 kon het bouwbedrijf Rudi Markslag eindelijk aan degang. Gebinten Bij de indeling van het ensemble (de drie woningen) gold als basisprincipe de relatie met het erf. Daarbij kwam de gave karak- teristieke dakvormen van de boerderij sterk naar voren. De boerderij heeft een kap waarvan de bovenkap gedekt is met riet en de onderkap aan beide zijden met pannen. Op de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 heeft de boerderij nog een onder- schoer met aangebouwde bovenkamer. Blijkens de gevelsteen boven de ingang van de niendeur stamt de huidige uit 1850. Bij de reanimatie van de boerderij blijft de constructie gehandhaafd. Van het woonge- deelte zijn de gebinten in hun vorm hersteld en met een gebint uitgebreid in de deel. De naastgelegen schuur heeft een fraaie reeks ankerbalken. Uit het onderzoek bleek dat de schuur vroeger breder was dan nu. Bij de uitvoering van schuur tot schuur- woning zijn alle binnenwandjes verwijderd, waardoor een nieuwe indeling werd gerea- liseerd met behoud van de oude gebinten- structuur. De achtergelegen ‘weinig fraaie grote schuur’, zoals gesteld in het transformatie- plan van het erf, is gesloopt en op de plek verrees een riante woning, passend in het gehele ensemble. Huis van hun dromen Uitkijkende over de weiden richting Hengelo vertelt Siny van Rijn, deeltijdsecretaresse bij de Stichting Twickel, enthousiast over hun nieuwe riante onderkomen. Siny met echtgenoot Oscar en drie kinderen woonden al jaren aan de rand van de Woolder Es vlakbij het Twickelgebied. Omstreeks 1995 waren er al plannen die duidden op reani ­ matie- of transformatie van het oude erve Harmelink. Siny; “We meldden ons in 2005 direct als gegadigde voor een woning op dit eeuwenoude erf.” In juni 2010 werd de woning opgeleverd. Siny en Oscar met de tweeling Bob en Thom wonen nu in het huis van hun dromen. Dochter Laurien is al uit huis maar komt regelmatig naar deze plek om ervan te genieten. De schuurwoning is inmiddels door de familie Oosterkamp betrokken. De oude boerderij, het vroegere hart van het erve, krijgt binnenkort de familie Nietsch als nieuwe bewoners. Helmig Kleerebezem Oscar en Siny van Rijn poseren met bond Youp en de kinderen Thom en Bob voor ban nieuwe woning.