pagina 7 najaar 2009

A, ; .1.3; Un {■MmC k4j«u/ Hiervan zijn de afmetingen 3×5 meter en de hoogte tot aan de dakkammen is 6 meter. In Ermelo kreeg het ‘Twickel monumentje’ de functie van garage waartoe in de ach- tergevel garagedeuren werden aange- bracht. Celijktijdig verwisselde men de voor- en achtergevel. Dertig jaar geleden verplaatste de heer Hoenderop de garage naar de huidige locatie op zijn erf en werd atertoren — Delden. De watertoren omstreeks 1915 met in het midden de kolenloods en links de machinistenwoning. het een onderkomen voor twaalf biggen. Overigens wist Ab Timmer mij te vertel- len dat zijn vader tijdens de oorlog een varken hield in de kolenloods. De laatste jaren is de loods in Ermelo in gebruik als opslagruimte voor diverse goederen. Een dag later stond ik bij de watertoren, symbool van ‘de menslievendheid en mildheid van de heren van Twickel om de exacte plaats te bepalen waar voor- heen de machinistenwoning, het schuurtje en de kolenloods stonden. Ik droomde over de terugkeer van de kolenloods naar het landgoed. Mijn droom werd verstoord door het razende verkeer over de rondweg, de reden waardoor dit erfgoed voor Twickel (tijdelijk?) verloren is gegaan. Helmig Kleerebezem Oude schaapskooi wordt carportveranda Een fraai staaltje van hergebruik van historische materialen is te zien op Erve “Rotman” in Breklenkamp. Hier is door de familie Bergman een carportveranda gebouwd met gebinten, stenen en pannen van een oude schaapskooi. De schaapskooi moest in 2006 wijken voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal. Het agrarisch bedrijf heeft, net als meer agrariers op Twickel, afscheid genomen van de varkens en is zich volledig gaan toeleggen op melkvee. De schaapskooi vervulde al decennia een andere functie, en door diverse verbouwingen was de oorspronkelijke vormgeving groten- deels verdwenen. Hergebruik van oude materialen was nog wel mogelijk. Delen van de schaapskooi gingen daarom in opslag en al snel ontstond bij de familie het idee een carportveranda te bouwen. Het plan werd getekend in overleg met Twickel waarna in 2008 werd begonnen met de bouw. Afgelopen zomer is het geheel afge- werkt. Bijzonder is dat een gedeelte van de oude rijvakken tussen de gebinten, net als bij de schaapskooi, is voorzien van leemwerk. Louis Volker