pagina 7 najaar 2006

Korte geschiedenis Noordmolen De Noordmolen aan de IJsbaanwegdateert uit begin veertiende eeuw. Getuige een ver- koopakte van 21 mei 1347 komt de molen in het bezit van Herman van Twickelo. Tegen- over de huidige oliemolen stond vroeger een korenmolen. Deze korenmolen werd in 1825 gesloopt. De watermolens in Twente en Oost-Noord-Brabant zijn vaak uitge- voerd als zogenaamde dubbele watermo- len: een graanmolen met eigen rad op de ene oever en een oliemolen met eigen rad op de andere oever van een beek of riviertje. Voorbeelden van dergelijk dubbele molens (die nog compleet in bedrijf zijn) zijn de Oostendorper Molen in Haaksbergen en de Collse Molen bij Eindhoven. In 1917 werd de oliemolen uitwendig ont- takeld en werd het molengebouw hersteld. De verdere stilstand van de molen leidde opnieuw tot een verval. In opdracht van de Stichting Twickel werd het molengebouw opnieuw in de jaren 1976-1978 gerestau- reerd. Sinds december 1984 is de molen weer voorzien van een waterrad. Dit rad werd geschonken door de Rotaryclub Del- den-Borne. De volgende restauratiestap was het herstel van het binnenwerk van de molen in 1989. Sinds io mei 1990 is de de Noordmolen dankzij inzet van diverse vrijwilligers weer regelmatig in bedrijfte zien. In 2006 was het opnieuw tijd voor een flin- ke opknapbeurt van het monument. Het waterrad, de kademuur, de schutdeuren, brug en dak zijn vernieuwd. Verder is er een molenaarsverblijf gebouwd in een stijl die nauw aansluit bij die van de molen. ming van de openstelling. Vanafjo juli is de molen langeropen. Belangstellenden kun- nen er zowel zondag als woensdag van i2.oo uur tot 17.00 terecht. Bezoekers kun- nen zien hoe de molenaars olie uit vlaszaad halen. Een andere voorwaarde was dat de Noordmolen toeristisch beter op de kaart gezet moest worden. Er komen onder meer fiets- en wandelroutes. Daarnaast moest een educatief pakket voor scholen ontwik- keld worden. Hiertoe is een werkgroepje binnen de bestaande vrijwillige molenaars- club opgericht. Zo is er al een bouwplaat van de watermo- len gemaakt evenals een legpuzzel. Mo- menteel wordt gewerkt aan een dvd, waarop de werking van de molen en het slaan van lijnolie is te volgen. Ook staat er informatie op die gebruikt kan worden bij de acht les- brieven. Kinderen uit groep 8 of brugklas- sers uit het voortgezet onderwijs kunnen na een bezoek aan de Noordmolen geheel zelf- standig het onderwijs-project ‘De Noord ­ molen’ doorwerken. In dit project komen o.a. de historie van de Noordmolen, de ver- werking van vlas tot linnen,,de handel in linnen en de zwerftochten van marskra- mers, het verschil in Oelerbeek en Twickel- ervaart, zelfs scheikunde en biologie aan de orde. Wie zich v66r het bezoek aan de mo ­ len wil informeren, kan binnenkort de web ­ site van de Noordmolen raadplegen. Maarten Hermanussen Op donderdag 13 juli draaide de Noordmolen proef onder het toeziend oog van belangstellenden. Openingstijden Noordmolen • van t april tot 1 oktober: elke zondag van 12.00 tot 17.00 uur. • in juli + augustus + herfstvakantie ook woensdags. • van 1 oktober tot 1 april: elke te en }e zondag van 12.00 tot 16.00 uur De Noordmolen rond 1930. De in verval geraakte molen wordt overwoekerd door klimop. Collectie Huisarchief Twente.