pagina 7 lente 2004

De watermolen van Lage. Olieverf door JJ. van de Sande Bakhuysen. stelling in die vijf jaar. Twickel vond het goed voor een jaar, maar nu blijft het ‘voor eeuwig’ staan op de grand van een boer net buiten het landgoed. In de wintermaanden wordt het opgeborgen en in de lente hangt het er weer. Jammer. Verder vond ik al die jaren de contacten met Delden, met de collega’s, zeer prettig. Zij gaven je het gevoel dat je bij de club hoorde. Waarom ben je gestopt in Lage? De gelegenheid die mij wordt geboden bij Staats- bosbeheer als belangenbehartiger betekent een intensive- ring in de samenwerking met mensen en dat gaat meer tijd kosten. En dat is niet te combineren met een baan in Lage. Op de nieuwjaarsbijeenkomst heb je aangekondigd dat je een herbarium gaat maken. De bedoeling is dat ik gedurende een aantal jaren een honderdtal plantensoorten ga verzamelen die op Twickel voorkomen. Hiermee laat ik mijn verbondenheid met Twickel zien. Joep Scheffer