pagina 7 lente 1998

Veel recreatieve routes doen publiekstrekker aan Unieke boom groeit door de bakspieker op het erve Scholte in Brecklenkamp Niet ver van het noordelijkste puntje van de gemeente Denekamp, in het Nederlandse deel van de buurtschap Brecklenkamp ligt het erve Scholte. Op dit erve, bewoond door de familie Scholten bevindt zich een curiositeit. Een naar schatting meer dan 300 jaar oude eik groeit hier dwars door het dak van een bakspieker, ook wel bakhoes genoemd. Maarten Hermanussen De bakoven is verdwenen, maar vroeger werd hier brood gebakken. De inscriptie boven de deur geeft aan dat dit deel dateert uit 1738. Feitelijk stond de boom oorspron- kelijk naast de bakspieker. Doordat de boom steeds meer in omvang toenam, kwam hij steeds dichter op het Een bijzondere eik en een bijzondere schuur. Foto: J. Scholten. gebouwtje te staan. Twickel stond niet toe dat er een boom zou worden gekapt. V oor een uitbreiding heeft men toen de boom eenvoudig omvat, in plaats van hem om te hakken. Omstreeks 1900 werd een aanbouw gerealiseerd. Dit maakte een kleine uitbreiding van de veestapel mogelijk: in de aanbouw kon men drie a vier varkens houden. Zo bleef de boom gespaard en hebben Jan en Johanna Scholten nu een echte publiekstrekker op hun erf. Veel toe- ristische routes door dit prachtige stukje Twente leiden namelijk langs hun erf en menig verbaasde fietser stapt af om de unieke boom en bakspieker eens van dichtbij te bekijken. Onderhoud Het is duidelijk zichtbaar dat de boom al eens door de bliksem is getroffen. Langs de stam loopt een kronkelend litteken van boven naar beneden. “De boom is nog nooit door een boomchirurg gesnoeid. Er zijn door stormen natuurlijk wel eens wat takken uitgewaaid. Die vallen dan op het vakwerk schuurtje en dat brengt dan wat onderhoud met zich mee. Toch heeft de boom zich steeds redelijk her- steld. We laten hiergewoon de natuur z’n gang gaan. Dat is nu juist wat de mensen waarderen”, zegt Jan Scholten. Het bakhuis werd in 1975 geheel gerestaureerd omdat het gebouwtje bij na een bouw val was geworden, mede door de forse groei van de boom. Sinds 1986 biedt Scholten passerende toeristen de mogelijkheid om de bakspieker met de boom van nabij te bezichtigen en eventueel te fotograferen. “Je krijgt daar- door natuurlijk wel wat mensen op het erf. Niet iedereen zou ditop prijs stellen, maar Johanna en ik vinden dat juist leuk. Zoals je kunt zien in ons gastenboek, komen de men ­ sen overal vandaan.” Bezoekers vragen vaak naar een briefkaart als aanden- ken. De Scholtens verkopen geen briefkaarten, maar men kan wel een foto kopen die ze zelf van de boom gemaakt Het erve Scholte. Op de voorgrond de bakspieker. Foto: M. Hermanussen.