pagina 7 lente 1996

Stereokijkkast Behalve deze fototoestellen willen we hier een stereo ­ kijkkast vermelden. Hiermede kunnen een vijftigtal ste- reoglasdia’s of fotokaarten na elkaar bekeken worden. Voor de lezers die bij "stereo" alleen aan geluid denken, volgt hier een korte toelichting. Stereo betekent ruimtelijk. De stereofoto’s kunnen ruimtelijk, dat wil zeggen met diepte bekeken worden. De twee naast elkaar, ogenschijnlijk gelijke foto’s, vertonen kleine verschillen, omdat ze onder een iets andere hoek gemaakt zijn. De stereocamera heeft twee lenzen op een afstand van ongeveer 6,5 cm, onze oogafstand. De foto’s zijn zo naast elkaar gemonteerd, dat ons rechteroog alleen de rechter foto en ons linkeroog alleen de linker ziet. Onze hersenen vertalen dit in een ruimtelijk beeld. Uitgevers Kort na de uitvinding van de fotografie werden er al ste ­ reocamera’s gefabriceerd, aangezien het principe al veel eerder bekend was. Stereofotografie is bij vlagen erg in trek geweest, vooral eind negentiende eeuw en ook in de dertiger en vijftiger jaren van deze eeuw. De laatste tijd wordt de interesse ook weer groter. Beroepsfotografen reisden indertijd de hele wereld af om opnamen te maken. Uitgevers dupliceerden de foto’s en verkochten ze overal. Bijna ieder gezin dat het zich kon veroorloven, bezat een stereokijker. In onze stereokijkkast zijn een vijftigtal glasdia’s opgenomen over de landen Egypte, Zwitserland, Italie en Frankrijk. Het zijn veelal reisherinneringen van de laatste baron en zijn broer. Noten en literatuur Ateliercamera "Ross – London”op houten statief. Foto: J. Mulder. bevattende ontwikkelschalen, diverse chemicalien, een weegschaaltje met gewichtjes etc. Vervolgens een zogenaamde panoramacamera van Eastman Kodak met een horizontaal draaibare lens om brede foto’s te maken. Deze camera stamt uit de beginja- ren van de twintigste eeuw. J. Coppens, „De daguerreotypen van Willem baron van Heeckeren,c. 1840-c. 1860”, Gelre,{ 1976/1977), p. 217- 234. De foto van 14 mei 1842 is onder meer afgebeeld in: R.W.A.M. Cleverens, Het geslacht Van Heeckeren, Van Heeckeren van Kell, (…), Middelburg, 1988, p. 86. Over de begintijd van de fotografie is veel te lezen in de Kodakuitgave, The birth of photography, en in Victorian photography door Howarth Loomes. Over stereografie schrijft Leonard de Vries in zijn mooie bock Nederland 1857 – 1920, gezien door de ste ­ reoscoop (ISBN 90 12 06223 3). Stereofoto van de Herengracht, hoek Spiegelstraat, te Amsterdam. Foto op ware grootte, waardoor U met behulp van een stereobril de dieptewerking kunt bekijken. Foto: J. Mulder.