pagina 7 herfst 2003

De vakwerkgevel van de in 1964 verdwenen boerderij Rupert. Foto: H. Hagens, 1964. Erven van Twickel hadden een Twents aanzien Historische boerderijen op Twickel Met de aankoop door Hermannus van Twiclo in 1347 van ‘dat hus to eysinc dat ghelegen is in den kerspel to Delden in der groten burscap bi den dorpe’ begint in wezen de geschiedenis van Twickel als (land)goed onder die naam. I n de eerste bisschoppelijke bele- ning van Eysink, van 1394 11 lezen we dat onder meer een erve Ruwelaer (Rouweler) ertoe behoorde. Dit was in 1388 door Herman van Twiclo aangekocht van Zweder van Vorden, ridder van de Duitse Orde 2) . Met dit erve kunnen we twee eeuwen verder terug in de historic. Het komt als ‘domus Ruwelaer’ voor in de wel- bekende goederenlijst van de Graaf- schap Dale van 1188, naast nog enkele andere erven in de parochie Delden, van welke er nog twee thans bij Twickel behoren, namelijk Huboldinc (Hobbelink in de Deldener Esch, in 1653 aan Twickel gekomen) en Hildering (Hilderink in Bentelo). In 1988 werden alom in Oost- Nederland en aangrenzend Duitsland herdenkingen gehouden in de trant van 800 jaar. Een nieuwsgierigheid, die eigenlijk niet bevredigd kon en kan worden, kwam tot uiting in de vraag: hoe zagen al die Dalese boerderijen er uit? Hoe bouwde men, hoe werkte men? En dan is een ant- woord alleen maar te zoeken in de archeologische sector. Dan komen we niet verder dan boerderij-