pagina 7 herfst 2000

IJsvogels in AmbtDelden, 1973. Foto: J.A. Meijerink Een exotische schoonheid in blauwgroen, oranjebruin en hemelsblauw De ijsvogel het pronkjuweel van de Twickclse beken Ongeveer zo groot als een spreeuw met een zeer korte staart en poten. Op afstand gezien dus ogenschijnlijk een onopvallende verschijning. Echter, van nabij bekeken is de ijsvogel van een exotische schoonheid. E en vogel die zo uit een tro- pisch paradijs zou kunnen zijn ontsnapt. Vleugels en bovenkop zijn van een prachtig irise- rend blauwgroen, de onderzijde is oranjebruin en de rug hemelsblauw. Jammer dat de foto bij dit artikel niet in kleur kan worden afgedrukt. IJsvogels zijn in het algemeen vrij schuw en laten zich niet graag bekij- ken. Omdat deze vogelsoort vooma- melijk van vis leeft, moeten we haar zoeken in de nabijheid van water. Op Twickel kunnen we de ijsvogel aan- treffen langs de Oelerbeek, de Twic- kelervaart, de vijvers in de Breede Riet, de kasteelgracht, langs de Twentekanalen en soms langs de beekjes in het gebied Beckum-Ben- telo. De meeste kans de soort te zien te krijgen, maken we als we ons rus- tig langs de waterkant opstellen. Vaak hoor je de vogel al aan z sner- pende fluitroep aankomen. Met grote snelheid dicht bij het waterop- pervlak vliegend en ruime bochten makend. Wegens de snelheid en de korte staart is de ijsvogel weinig wendbaar en niet in staat een korte bocht te nemen. Soms hebben we geluk en zien we de vogel op een overhangende tak boven het water zitten. Met nog meer geluk zien we hoe hij met een stootduik in het water een visje weet te verschalken. Viseter Hoewel je soms insectenresten z de braakballen aantreft, kunnen we aannemen datde ijsvogel voomame- lijk van vis leeft. Zelfs omstreeks 1950-1960, toen de Twickelse beken nog sterk door verfstoffen waren verontreinigd, kon je aan de overlaat bij de Oliemolen (nu Noordmolen genoemd) de stekelbaarsjes zien zwemmen. Maar ook volgden de ijs- vogels toen de Twickelervaart om in Deldenerbroekbij hetTwentekanaal te gaan vissen. De hierbij afgedrukte fotomaakte ikdaarin 1973. De ijsvogel zit op een uitkijkpost boven het water en loert op prooi.