pagina 7 herfst 1994

Voorzitter Ab Jansen van de Stichting De Wendezoele is dik tevreden over de medewerking van vrijwilligers, sponsoren, landbouworganisaties en de Stichting Twickel. Foto: J. Mulder rijen van nu.Als naam voor de museumboerderij werd dan ook niet voor Erve Brinkate -de eigenlijke naam van de boerderij- gekozen, maar voor De Wendezoele, een draai- bare houten arm die vroeger werd gebruikt om een kookpot of ketel boven het vuur te hangen. Deze naam symboliseert de doelstelling van het museum: hettonen van de landbouw zoals die tot 1950 in Twente bestond. Want na 1950 kwamen de grote veranderingen in de landbouw. De melkmachine, melktank, en nu zelfs melk- robot deden hun intrede, graan, hooi en voederbieten wer- den vervangen door kuilvoer en mais en het gemengde bedrijf met koeien, kippen, varkens en akkerbouw werd vervangen door zeer gespecialiseerde bedrijven. De Wendezoele laat het melkkrukje nog zien, maar ook de eer- ste melkmachines die nog niet zo lang geleden puffend en rokend in menig weiland stonden opgesteld. Sfeer proeven In museumboerderij De Wendezoele wordt de tijd even stilgezet en zal menig Twentenaar boerensferen uit zijn jeugd proeven. Want eigenlijk is de tijd van melkkrukjes, mesthopen en hooizolders nog niet zo heel lang voltooid verleden tijd. Het aardige van De Wendezoele is dat je niet alleen naar een uitstalling van spullen kunt kijken, maar dat je sfeer kunt ruiken en proeven. Behalve aan het uiterlijk van de prachtige Twickelboerderij, de schuren en het erf is er ook veel aan- dacht besteed aan de omgeving.Zo kan een rondwandeling worden gemaakt die -mits men niet snelwandelt- zo’n anderhalf uur duurt. Op de wandeling komt men houtwal- Na gedane arbeid is het goed rusten. Vooral als je al geen jaren meer gemaaid hebt. Foto: J. Mulder