pagina 7 herfst 1991 tijdschrift

Boekaankondigingen De geschiedenis Kasteel Nettelhorst en de Marke Langen-Nettelhorst Onder de bovenstaande titel zal binnenkort een boek verschijnen van de hand van Henk Hiddink. Hid- dink, geboortig uit de buurtschap Nettelhorst in de gemeente Langen heeft na enkele jaren van naspeu- ringen in literatuur en archieven een keur van infor- matie naar boven gebracht. Het zo ontstane verhaal geeft de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners weer vanaf rond 1200 tot het tijdstip dat het kasteel in 1875 werd afgebroken. Als onderdeel van de geschiedenis en onlosmakelijk daarmee verbonden zijn belangrijke gegevens ver- werkt aangaande de historic van de marke Nettelhorst-Langen. Op een veiling in 1834 kocht W.H.A.C. van Heecke- ren van Kell het landgoed Nettelhorst voor zijn zoon J.D.C. van Heeckeren van Twickel, waardoor het goed werd ingelijfd bij de bezittingen van de bewo ­ ners van kasteel Twickel. In 1875 werd het huis gro- tendeels afgebroken en in 1919 en 1921 werden grote delen verkocht. De rutne, het bouwhuis, een drietal boerderijen en enkele landerijen bleven in het bezit van Twickel. Het boekwerk bestaat uit drie delen: Deel 1 – De geschiedenis van het kasteel vanaf de vroegste tijden tot het midden van de acht- tiende eeuw. Deel 2 – Huize Nettelhorst (en het laatste gezin dat er woonde) van 1750 – 1875. Deel 3 – De geschiedenis van de marke Nettelhorst – Langen van 1604 – 1840. Het geheel telt ruim 200 pagina’s en is verlucht met een tachtigtal foto’s. De voorintekenprijs bedraagt / 25,= per exemplaar. Voor informatie en inteke- ning kunt u contact opnemen met de auteur, H.J. Hiddink, Kerkedennen 65, 7621 EB Borne, tel. 074-664381. Oranjerieen in Nederland Over dit onderwerp verscheen onlangs bij de uitgeve- rij Canaletto een uitputtend en schitterend getl- lustreerd boek. Het werk bestaat uit drie delen: een algemene inleiding over de geschiedenis van de oran- jerie, een inventarisatie van nog bestaande oranje ­ rieen in Nederland en een beschrijving van oranjerieplanten. Er wordt ruim aandacht besteed aan de oranjerie van Twickel. Deze is in de huidige vorm tot stand geko- men in de jaren 1833-1835. Het ontwerp is van J.D. Zocher jr. (1791-1870). Het boek is te koop in de boekhandel en bij de uitgever: Canaletto, Postbus 68, 2400 AB Alphen aan den Rijn, tel. 01720-44667. De prijs is / 95,— (inch ver- zendkosten). Kasteel Twickel anno 1729. Tekening collectie Oudheidkamer Twente. Foto: L. Sevenster. Huisarchief Twickel.