pagina 6 zomer 2006

Erika fluit en de bond drijft – buiten beeld – onder wakend 00g van Elsemieke de schapen bijeen. Een kleine tweehonderd kilometer van het landgoed Twickel verwijderd ligt de heerlijkheid Wassenaar, waartoe naast het Baljuwhuis en het huis Zuidwijk 00k nog enkele boerderijen behoren. Dit alles is eigendom van Twickel. En dat dankzij het jawoord dat Adriana Sophia van Raesfelt in 1676 aan Jacob van Wassenaer Obdam gaf. Een huwelijk met verregaande gevolgen dus. Deze geschiedenis zegt de meeste mensen in Wassenaar overigens vrij weinig. Dat er boerderijen aan de Rijksstraatweg liggen, zien ze zelf 00k wel, maar dat die tot Twickel behoren… Nooit van gehoord. Twickel en Twente zijn ver weg in dit vlakke polderlandschap. Twickelboer in Wassenaar Het laatste geldt 00k voor Quirien van der Ham, pachter van erve Zonneveld. "Het is een machtig eind rijden, helemaal naar Delden toe,” vindt hij. Hij doet het dan 00k niet zo vaak. Delden of beter gezegd Ron Blom, zijn contactpersoon met de stichting, komt wel naar hem toe als er iets is. Zijn wereld ligt hier rondom de boerde- rij. “Zo lang als ik me kan herinneren, liep ik hier al rond", vertelt Quirien. “Mijn opa en oma bewoonden samen met mijn on- getrouwde 00m deze boerderij. Mijn ou- ders zaten toen nog hierachter op een woonboot, waar ik 00k geboren ben. Pas na de dood van mijn grootouders zijn zij hier bij mijn 00m ingetrokken. De boerde- Erve Zonneveld in 1944. Huisarcbief Twickel.