pagina 6 zomer 1992

voorwerp van begeerte van een projectontwikkelaar waardoor Van de Kaa bijna op straat kwam te staan. Net op tijd kreeg Romke de kans een gedeelte van de voormalige moestuin van het Hof te Dieren te pach- ten. De hele moestuin van ca. 3 hectare was hem te machtig. Restauratie Romke begon met de nodige grondwerkzaamheden terwijl de stichting zorgde voor de restauratie van de monumentale tuinmuur die de kwekerij aan twee kanten begrenst. aspergerassen en bijzondere frambozen. De schaduw van een rijtje oude vruchtbomen biedt een geschikte groeiplaats voor weer een heel scala planten waaron- der inheemse orchideeen en varens. Een bezichtiging van Romkes tuin – kwekerij kan het nauwelijks genoemd worden – is erg inspirerend nu we op Twickel ook plannen maken voor een weder- geboorte van de moestuin. Bij de samenstellling werd dankbaar gebruik ge- maakt van een artikel van Loekie Schwartz in Onze Eigen Tuin. Talloze planten groeien en bloeien in de omvangrijke kwekerij Hij gebruikte de funderingen van de enorme kweek- bakken voor de aanleg van een verdiepte tuin. De vrijkomende zandstenen platen werden dankbaar ge- bruikt voor de aanleg van paden en trapjes. De uit oude bouwmaterialen opgetrokken keermuurtjes bieden groeiplaatsen voor de meest bijzon ­ dere rotsplantjes en varens. Het spreekt vanzelf dat de gerestaureerde tuinmuur weer beplant is met warmte minnende planten als druif, vijf, abrikoos en leipeer. Tegen een nog in oorspronkelijke staat bewaard ge- bleven kweekbak groeien allerlei bijzondere klim- planten. Elders op de kwekerij demonstreert Romke zijn gro- te interesse voor bijzondere groentesoorten zoals zee- kool, kardoen (verwant aan artisjok), oude Cegevens voor de bezoeker van de kwekerij: adres : Arnhemsesrraatweg 14 (ingang aan parallel weg) 6953 AX Dieren tel. 08330-13166 Openingstijden periode 1 maart tot 15 november dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. speciatisatie : – vaste planten • klimplanten waaronder rneer dan 50 soorten Clematis – klim- en struikrozen Catalogus op aanvraag