pagina 6 winter 2003

Duidelijkheid is van belang voor de bezoekers aan het landgoed maar ook voor de toezichthouders die belast zijn met de controle op de naleving. De komende tijd zullen zij extra alert zijn. Voor de meeste overtredingen geldt een boete van 57 euro. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de land- goedwinkel, telefoon 074 – 376 1020 of info@twickel.nl A.H. Schimmelpenninck, rentmeester Vereniging Vrienden van Twickel Rijtuigen van Twickel Op woensdag 19 november vond in cafe-restaurant ‘t Hoogspel een dialezing plaats over het onderwerp van Twickel’. Als spreker trad Erik Eshuis uit Reutum naar voren, een groot kenner op dit gebied. Hij bracht het onderwerp op boeiende wijze. Met een aantal leuke anekdotes kreeg hij ook de lachers op zijn hand. Tijdens de lezing bleek steeds duidelijker, dat de rijtuig- inventaris van kasteel Twickel niet alleen uniek genoemd mag worden, omdat er zoveel bewaard is gebleven, maar ook vanwege de prima staat, waarin de rijtuigen heden ten dage nog verkeren. Perfecte kwaliteit stond bij de aanko- pen voorop en aan het onderhoud werd steeds veel aan- dacht besteed. De aanwezigen konden genieten van prach- tige dia’s waarop naast de diverse rijtuigen, ook verschillende geuniformeerde koetsiers en alle mogelijke reisaccessoires waren afgebeeld. Kortom het was een interessante avond, die door het publiek zeer op prijs werd gesteld. Gerrit Aalderink De omnibus van Twickel tijdens de manifestatie Twickel op Reis. Foto: V Rieschke.