pagina 6 winter 1993

Medewerkers rentmeesterij kijken nu uit op kasteel Twickel Nieuw rentmeesterskantoor in voormalige kasteelboerderij in gebruik genomen Vanaf 15 november is het kantoor van de Stichting Twickel gevestigd in de voormalige kasteelboerderij aan de Twickelerlaan. De verhuizing van het kantoor vormt het sluitstuk van het plan om de werkplaatsen en kantoren van de stichting zoveel mogelijk te concentreren in de directe nabij- heidvan het kasteel. Hierbij isernaargestreefdde gebouwen zo goed mogelijk te laten passen in de historische omgeving. Albert Schimmelpenninck Sinds de 17e eeuw heefit het landgoed Twickel een rent- meester. Zijn kantoor was ondergebracht in het bouwhuis van kasteel Twickel waar nog altijd een loket te vinden is. In 1838 kocht de toenmalige bezitter van Twickel een groot pand aan de Hengelosestraat in Delden. De “rent ­ meesterij” lag op een geschikte plek dichtbij kasteel Twickel en dichtbij Delden. Door de aanleg van de rondweg om Delden in 1971 kwam aan deze geschikte ligging een einde. Het kasteel en de daarbij gelegen werkplaatsen van bouw-, bos- en tuin- afdeling zijn nog slechts via een grote omweg bereikbaar. Keuze Inmiddels is het kantoor van de rentmeester uitgegroeid tot het administratieve centrum van de in 1953 opgerichte Stichting Twickel. In dit centrum zijn naast de administra- tie en het secretariaat ook de tekenkamer en de kantoren van diverse opzichters ondergebracht. Vroeger bevonden deze kantoren zich op diverse andere plaatsen. Het oude pand aan de Hengelosestraat zou voor deze nieuwe fiinctie wel voldoende ruimte kunnen bieden maar zou eerst een kostbare verbouwing moeten ondergaan. In verband met de slechte verbinding met het kasteel en omgeving kwam al snel de gedachte naar voren dat het ide- aal zou zijn dit centrum van de stichting te vestigen in de directe omgeving van het kasteel. Hierbij zijn diverse locaties aan de orde geweest: het kasteel zelf, een bouwhuis, de paardenschuur en tenslotte de kasteelboerderij. Gezien de gunstige ligging van de kas ­ teelboerderij en de toevallige omstandigheid dat deze vrij van huur kwam, viel uiteindelijk de keuze op dit monu- mentale gebouw. Bovendien kan door de keuze voor de kasteelboerderij de paardenschuur behouden blijven. Deze moet overigens nog gerestaureerd worden. Behoud De kasteelboerderij was vanouds de grootste boerderij op het landgoed en biedt dus meer dan genoeg ruimte voor de kantoren. Zo kon de deel grotendeels behouden blijven. Ook uiterlijk is er nauwelijks iets veranderd. De hoofd- ingang bevindt zich aan de achterzijde waar een beperkte parkeervoorziening aanwezig is. Men bereikt deze ingang over een breed pad dat met zandsteen geplaveid is. De verschillende kantoorruimten liggen rondom een centrale hal die evenals de vroegere deel een zandstenen vloerheeft. Aan de voorzijde vindt men het secretariaat, de administratie en de kamer van de rentmeester. In het lage- re boerderijgedeelte zijn de tekenkamer en werkruimten van de heren Gierveld, Roelofs, Holterman en Vrij onder ­ gebracht. De ruime zolder is gedeeltelijk voor het archief in gebruik. Het nieuwe stichtingskantoor is efficient en degelijk uitgevoerd en kan vele decennia mee. De voorzijde van de kasteelboerderij die van binnen geheel is verbouwd tot het nieuwe rentmeesterskantoor. Foto: John Mulder.