pagina 6 voorjaar 2010

Lieve medewerkers, vrijwilligers en vrienden van Twickel. J A A R G A N G 19 VOORJAAR 2 0 10 6 Wij zijn diep onder de indruk van jullie medeleven in deze zware tijden. De constante stroom van kaarten en bloemen hebben ons erg gesteund tij- dens Christian’s ziekte, maar 00k na zijn overlijden. Hiervoor willen wij jullie op deze wijze heel erg bedanken. Roline, Jurriaan, Roderik, Clara Herinneringen a an een kasteelheer Christian Castell verstevigde de contacten tussen kasteel Twickel en de samenleving. Zijn banden met de vrijwilligers en personeelsleden van de Stichting Twickel en de talrijke vrienden en zakenrelaties waren dan 00k nauw. Hoe hartelijk en persoonlijk die contacten waren, blijkt uit onderstaande herinneringen van vrijwiUigster Barbara Leyssius, vriend en ontwerper Han Morskieft en tuinbaas Hans Hondebrink. “Het was een voor- recht met hem samen te werken” “Wij moeten weer eens iets gezelligs doen met de tentoonstellingscommissie", had Christian gezegd en zo gingen wij 3 oktober 2009 op een stormachtige dag in Rijssen aan boord van een Enterse zomp. Christian was iets stiller dan normaal bij een uitje, maar wij genoten van het herfstige Twentse land. Een verkleumde Lucie Hakstegen kreeg van de zorgzame Christian een trui om haar schouders geslagen. Tijdens het eten vertelde hij over zijn plan voor een nieuwe tentoonstelling waarbij hij misschien onze hulp weer wilde inroepen. Rozig van de kou en wind ging iedereen naar huis. Wat een schrik toen die dinsdag daaropvolgend Christian in het ziekenhuis terecht kwam met zo’n verpletterende diagnose. De eerste vrijwilligers waarmee Christian tijdens zijn verblijf op Twickel kennis maakte waren de leden van de tentoonstelling- commissie. Sinds 1980 organiseerde de Mij. Tot Nut van ’t Algemeen tentoon- stellingen over een historisch onderwerp in de oranjerie en koetshuizen. Zijn betrok- kenheid werd seeds intensiever. Bij de expositie “Twickels drietal, spelen leren en studeren” in 1989 speelde hij een belang- rijke rol. Ik herinner mij hoe wij over de zolders van het kasteel liepen en Christian van alles tevoorschijn toverde. Zelfs een stoffig opgezet hondje. Met deze voorwer- pen werden taferelen opgesteld om de be- zoekers te informeren over de jonge jaren van zijn overgrootmoeder Marie van Heeckeren van Wassenaer en haar twee broers George en Rodolphe. Bij de afsluiting stelde Christian voor om de maskeradepakken uit 1881 aan te trekken. Zo stonden in plaats van de poppen, Hans Meijling, Helmig Kleerebezem en Christian gekleed in de maskeradepakken in de vitrines. Toen zij bewogen gaf dat grote hilariteit onder de aanwezig medewerkers. Toen Twickel de organisatie van de tentoonstel- lingen overnam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nodigde Christian ons als blijk van waardering uit in de Parkhut, waar wij genoten van zijn kookkunst en humor. Zoals wij ooit begonnen interessante facetten uit de geschiedenis van Twickel te belichten, geholpen door de creativiteit en vriendschap van Christian, zullen wij onze activiteiten als vrijwilligers zo veel mogelijk in zijn stijl proberen voort te zetten. Het was een groot voorrecht met hem samen te werken. Christian heel veel dank! Barbara Leyssius Arcadisch landschap “het moet de natuurlijke pracht van elke situatie tonen, en de natuurlijke gebreken ervan verbergen.” Humphrey Repton. Voor altijd Christian jurriaan vertelde me dat Christian in zijn laatste weken de ramen op Twickel beleefde als schilderijen; schilderijen die met het uur veranderden, de laatste herfsttinten, bijzonder avondlicht, ochtendgloren en sneeuw. Wat moet dat moeilijk zijn geweest, zijn geliefde park. Dit deed me denken aan een van de vele tentoonstellingen die hij vorm gaf. Enorme lege lijsten als om- kadering van de huidige situatie. Met daarnaast, in de vorm van een schilde- rij, kaart of fotografie, dezelfde plek, van een eeuw of eeuwen daarvoor. Christian, authentiek gei was vaak de pionier die met hulp van vele vrijwilligers, die hij zo bewonderde, Christian Castell in oktober 2009 met de leden van de tentoonstellingscommissie bij havezathe Oosterhof in Rijssen. V.I.n.r. Helmig Kleerebezem, Christian Castell, Barbara Leyssius, Lucie Hakstegen, Cijs van Driem en Hans Meijing.