pagina 6 voorjaar 2009

Beelden van het park; toen en Verschillende landschapsarchitecten waar- onder J.D. Zocher jr.(tussen 1830-1835) en C.E.A. Petzold (tussen 1885-1891) hebben hun stempel gedrukt op het park van Twickel. Zocher heeft de eind i8e eeuwse, vroeg-romantische, parkaanleg omgezet in een eenvoudiger patroon. Petzold daar- entegen bracht het park en de ‘overkant’ van het kasteel visueel bij elkaar. Ook de uitbreiding van de wildbaan is van zijn Deze tekening van de vijver achter het kasteel met links het bergje is gemaakt door rentmeester Abraham Buissant des Amorie in 1794. Opname vanaf ongeveer dezelfde plek in januari 2009. Op de top van het bergje stoat nu een tempeltje. nu hand. Michael van Cessel heeft, met res ­ pect voor het werk van zijn voorgangers, het park gerestaureerd. Veel bomen waren door ouderdom of stormen gesneuveld en de meeste ‘zichtlijnen’ waren aan het Ansichtkaart (coHectie de heer D. Rouwhorst) van de wildbaan omstreeks 1900. Opname van ongeveer dezelfde plek in januari 2009.