pagina 6 najaar 2012

Pachters letten op duur ­ zaamheid en rendement Voor de pachters van Twickel is duurzaamheid vanzelfsprekend. Maar de mogelijke maatregelen die het milieu ten goede komen, moeten we! rendabel zijn, zeggen voorzitter Jeroen Croeneveld en secretaris Annet Jansen van de pachterscommissie."Je hebt weI een onderneming.” 1 Jk III 1 Aa Ti* aV‘£ if t- . 1 Secretaris Annet Jansen en voorzitter Jeroen Croeneveld van de pachterscommissie. Ook de pachterscommissie constateert het; er is tegenwoordig veel aandacht voor duurzaamheid. “Het is een container- begrip”, zegt voorzitter Jeroen Croeneveld. “Als je niet meedoet, lijkt het of je niet meer meetelt. Daar moet je wel een beetje doorheen prikken.” Efficient werken, met respect voor de natuur gebeurt in de ogen van de agrariers te alien tijde. “Zuinig om- gaan met de middelen die je ter beschik- king staan”, vat Groeneveld samen. Annet Jansen: “Het staat alleen nu meer in de picture. Het is ‘hot’, vooral in de verkoop aan consumenten. ’’ Energie Jeroen Croeneveld en Annet Jansen zijn melkveehouders. Op erve Veldman van Jeroen in Breklenkamp staan too koeien, die worden opgefokt op een tweede bedrijf in Ootmarsum. Annet vormt samen met haar man en zwager een maatschap (Goor- meen) in Azelo, met eveneens too melk- koeien. Waar associeren zij duurzaamheid mee? “Ik denk zelf het eerste aan energie”, verklaart Annet. “Door nieuwe technische mogelijkheden is daar het meeste te halen”, verduidelijkt Jeroen. Zo heeft hij een voorkoeler op de melkinstallatie gei stalleerd waardoor melk niet met 33 graden maar met 16 graden in de tank belandt. “Je hebt hierdoor een kleinere koelinstallatie nodig en ook dat bespaart kosten.” De melkmachine is voorzien van een frequen- tieregelaar zodat deze minder stroom ver- bruikt. Tevens is het aantal grondwater- pompen op het bedrijf verminderd van drie naar een. Alle genomen maatregelen hebben zichtbaar effect op de elektriciteits- rekening. “Vijf jaar geleden verbruikten we tussen de 40 en 50.000 kilowatt per jaar, ik denk dat we nu op 30.000 zitten.” Rendabel Over de mogelijkheden om zelf duurzaam energie op te wekken zijn Groeneveld en Jansen het snel eens. Windmolens passen niet in hetTwentse landschap, verbranding van houtafval is een mogelijkheid maar bio-energie is vanwege de discussie over de grondstoffen weer net een stap te ver. “Kijk naar de hoge graanprijs in Amerika. Daar gaat edn derde naar ethanolproduc- tie. Dan moet je je afvragen wat duurzaam is”, zegt Groeneveld. De zon staat wat hen betreft onbetwist als duurzame energiebron bovenaan. Op de bedrijven van Groeneveld en Jansen hebben zonnepanelen hun intrede gedaan. “Het zijn er bij ons nog maar een paar, op het dak van de ligboxenstal”, licht Annet toe. “We gebruiken ze om het water voor te verwarmen waarmee we de melkinstal ­ latie spoelen en schoonmaken. Datscheelt stookkosten. We willen wel meer zonne- collectoren gebruiken maar we wachten even om het te kunnen combineren met een vernieuwing van de stal.” Op erve Veldman in Breklenkamp zijn op twee schuren zonnecollectoren aangebracht. Die leveren in totaal tweederde van de totale energie die nodig is op het bedrijf. Het lijkt een successtory, maar Groeneveld plaatst een kanttekening. Zonne-energie wordtvolgens hem rendabeler voorgesteld dan de stroomrekening aangeeft, vooral omdat de prijs voor de stroom die aan het net wordt geleverd, tegenvalt. “Ik heb uit-