pagina 6 najaar 2007

)3H# Bijzondere brug in herstelplan park In de voorgaande afleveringen van het Twickelblad verschenen regelmatig artikelen van de hand van landschapsarchitect Michael van Cessel over de voortgang van het herstelplan voor het park. In onderstaand artikel schrijft hij hoe de Stenen brug passend in deze tijd maar 00k in het historische decor aangepast wordt. In een volgend artikel zal hij zijn plannen voor de korte brug tussen het Fonteingat en het Crote Meer uit de doeken doen. GOVENftAKZJCHT 1 De Eikenlaan ten noorden van het kasteel, bij de Eikelschuur, is een van de oudste lanen op Twickel. Deze laan liep vroeger door in het Overpark tot ver in het parkbos. Deze laan behoort net als de Twickelerlaan en de laan tegenover het kasteel bij de oor- spronkelijke formele aanleg. In de periode dat de landschapsstijl in de mode raakte werd 00k het park van Twickel omgevormd tot een park in die stijl. Daarbij is deze Eikenlaan op een aantal plaatsen bewust onderbroken ofzelfs geheel verdwenen. Animatiefoto van toekomstige Stenen brag. Tekening van Stenen brag. Het gedeelte van de laan in het Huispark is halverwege doorbroken met een water- partij en een grote rododendrongroep. Ver- scholen achter deze rodo’s ligt een dam met duiker, die de scheiding vormt van het Crote Meer en een kleine vijver bij de Wild- baan. Tot twintig jaar geleden lag hier een eenvoudige en functionele brug in de vorm van een stevig plankier. Herstelplan In het herstelplan voor het park wordt voor- gesteld deze dam weer te vervangen door een brug. Omdat er geen beeldmateriaal is van de brug die hier oorspronkelijk moet hebben gelegen, heeft de Stichting de vrij- heid een geheel nieuwe brug voor deze locatie te laten ontwerpen. In de periode van de opdrachtverlening kwam 00k ter sprake, dat er in de moestuin een groot aantal platen van Bentheimer zandsteen van verschillende afmetingen, maar alle van dezelfde dikte van elf centimeter, voor- handen waren. Het zijn de wanden van inmiddels opgedoekte kweekbakken. Naam De beschikbaarheid van deze natuurstenen platen vormde de belangrijkste inspiratie bij het ontwerp voor deze brug, die dan 00k vanaf nu de Stenen brug zal worden genoemd. Omdat voor steen is gekozen is de uitdrukking van de brug zwaar. Het houdt het midden tussen een grote duiker en een stevige brug. Nadruk Om de overgang over het water desalniet- temin nadruk te geven, hebben de brug en het brugdek een dakvorm gekregen. Het halfverharde pad wordt op de brug een natuurstenen pad, bestaande uit grove natuurstenen ‘broden’. De wangen van de brug zijn breed en lopen naar het midden van de brug op. Bezoekers van het park kunnen hier onge- dwongen even uitrusten en genieten van de fraaie zichten vanaf dit punt tot diep in het park. Het aanzicht van de brug is stevig maar tegelijkertijd elegant door het gebruik van de relatief dunne, natuurstenen platen, die consequent in verticale richting zijn geplaatst. Dit is niet gebruikelijk maar geeft de brug daarmee juist iets bijzon- ders. Aan de onderzijde worden de natuur ­ stenen platen omhoog gehouden door een boog van cortenstaal. De gehele detaille- ring is scherp gehouden. De hoofdvorm van de brug alsmede de toe ­ passing van Bentheimer zandsteen, maken de brug passend binnen de context van het park. De wijze van toepassing van het zandsteen en detaillering maken de brug duidelijk eigentijds. Een moderne brug in een historisch decor. Michael R. van Cessel, landschapsarchitect