pagina 6 lente 2004

Hoort Brecklenkamp bij Lage? Brecklenkamp wordt vanuit Lage beheerd. Ja, alleen op dat deel was al eerder de structuur van Delden neergezet, want de filosofie is dat alle landgoederen op dezelfde manier worden aangestuurd, anders krijg je gewoon tig takjes waar ieder landgoed het op z’n eigen manier doet. Op dat moment heeft de stichting ook besloten om adjunct-rentmeester Hans Gierveld de eindverantwoor- ding te geven in Lage. We hebben een opzichter nodig die de contacten tussen de bewoners van Lage, onze pachters en onze huishuurders verzorgt. Goed 1999, en dan kon je een dag weg bij Staatsbosbeheer? Dat was dus eerst passen en meten. Ik heb met rent- meester Schimmelpenninck de zaken doorgepraat. Het leek mij een mooie uitdaging. Ik kende het gebied wel een beetje en wilde gewoon eens een keertje wat anders oppakken. Nieuwe prikkels ontvangen en kijken of daar uitdagingen liggen waar je wat mee kunt. We hebben toen gekozen voor de vrijdag als werkdag in Lage. Maar eigen- De Eichenallee in Lage. Foto: H. Frons. lijk ben je toch de hele week met het landgoed bezig, niet constant maar je denkt er toch over na. Wat houdt het werk als opzichter van Lage in? Lage is 260 bunder groot. Het telt twintig grotere pachters, twintig kleine pachters en vijftien huishuurders. Van al die personen ben je het aanspreekpunt. Als er iets kapot is komen ze bij de opzichter. Die waarschuwt de bouwkundig opzichter die het verder afhandelt. Verder heb je als beheerder te maken met monumentenzorg, natuurzorg en landschapsbeheer. De ene keer heb je met de gemeente Lage te maken en een andere keer met de Samtgemeinde Neuenhaus en ook nog met de Landkreis in Nordhom. Je zit als beheerder van Twickel in een com- plexe leefgemeenschap waar de burgerij in Lage heel dicht bovenop zit. Geef je de ene pachter er wat bij dan staat de volgende in de rij om ook wat te krijgen. Als je niemand wat geeft piept er ook niemand. In wezen was dat vroeger in Albergen niet anders. Als daar iets gebeurde dan wist binnen een uur het hele dorp ervan. Wat is de meerwaarde van het landgoed Lage voor de stichting? Het gaat niet om de opbrengst op zich. Het gaat niet om geld maar om goed. Het behoud van dat goed met natuur- waarden en cultuurmonumenten. Als Twickel haar land ­ goederen goed beheert kunnen de toegangsbordjes met ‘U betreedt landgoed Twickel’ weg. De uitstraling van het landgoed is heel groot geworden door op een goede manier metde huizen om te gaan, het landschap, de bossen en de natuurterreinen. Hier ontstaat dan die Twickelsfeer. Als ik in Lage de Eichenallee in wandel dan valt er iets van me af. Dan voel ik die ontspannen sfeer. Als je de Dinkelbrug overgaat dan gebeurt er iets met je. Ga je Twickel straks missen ? Misschien ga ik het wel missen, maar spijt van het stop- pen heb ik niet. Ik had er spijt van gekregen als ik het vijf jaar geleden niet aangepakt had. In die vijf jaren zijn er natuurlijk leuke en minder leuke dingen gebeurd. Kun je er van elk een noemen? Het leukste vond ik het intensieve contact met de boe- ren. De dreiging die zij dachten te zien komen van een natuurbeschermer, die hen het leven zou gaan zuur maken. De manier is om de pachters op basis van gelijkwaardigheid aan te spreken en dat je ze een grond- situatie kunt aanbieden waar zij ook een goed gevoel bij hebben. Minder leuk was het kunstwegenproject. Een gigantisch groot doek werd gemaakt van 2 x 60 meter waar beelden van oud Lage tot nieuw Lage op afgebeeld zijn. Het is gelukt om het niet in het hart van het landgoed geplaatst te krijgen, maar aan de rand van het landgoed aan de Dinkel. Het is een ijzeren framewerk, drie meter van de grond. een superbillboard. Dit vind ik de grootste teleur-