pagina 6 lente 1996

Stereokijkkast. Foto: J. Mulder. minuten bekort. Door gebruik te maken van speciale len- zen (vier elementen) kon deze tijd nog verder worden teruggebracht tot een minuut en zelfs tot dertig seconden. In verband met de lange belichtingstijden gebruikten de portretfotografen speciale standaards met verborgen hoofdsteun om bewegingsonscherpte zo veel mogelijk te voorkomen. Daguerreotypen zijn spiegelverkeerd. Ze waren een- malig en er konden dus geen afdrukken van gemaakt wor ­ den. na het door Scott Archer uitgevonden collodium- negatiefprocede was dit wel mogelijk. Daguerreotypist Van de broer van bovengenoemde Jacob Derk Carel, de in 1815 geboren Willem baron van Heeckeren van Kell, is een dagboekaantekening bekend van 28 augustus 1841 over het maken van een of meer daguerreotypen met zijn kennis Carel August Nairac. Dit is op dit terrein de vroeg- ste Nederlandse vermelding en Willem is daarmee de eer- ste nu bekende daguerreotypist in ons land. Indertijd kostte een daguerreotypie-uitrusting met toe- behoren honderdvijftig gulden, terwijl er voor een Daquerreotype vijf tot veertien gulden betaald moest wor ­ den. Het is goed mogelijk dat de bovengenoemde foto van Jacob Derk Carel gemaakt is door zijn broer Willem. Een andere mogelijkheid is dat de foto gemaakt werd tijdens een verblijf in Parijs, waar Willem, Jacob en zijn schoon- zuster Marie Cornelie van Wassenaer in 14 mei 1842 het atelier van een beroepsmatige daguerreotypist betraden. Camera’s Van de camera’s uit de jaren 1890 en het begin van de twintigste eeuw willen we er enkele noemen. Ten eerste een Engelse ateliercamera, merk ROSS- LONDON (1890), geheel compleet in lederen koffer met twee objectieven, zelfs de bijbehorende zwarte doek ont- breekt niet. Bij deze camera behoort een zwaar houten sta- tief en een kistje met volledige ontwikkelapparatuur,