pagina 6 herfst 1995

Toen de barones dit hoorde, zei ze: „Kopen gaat niet. Ik geef je de sleutels van de zolder, kijk zelf maar even en laat het mij zo maar even zien”. Op zolder keek ik, welke ik zou nemen. De grootste was zo hebberig. Dus nam ik een tussenmaat. Terug in het onderhuis van het kasteel pakte de barones haar bril om te lezen wat er op de schedel van de trofee stond. Even was ze stil. Ik zag, dat ze terugdwaalde in het verleden. Na een diepe zucht zei ze: „Hans deze trofee kan ik je niet geven. Het is voor mij een kostbare jachtherinnering van mijn vader uit Schotland. Maar Hans, als ik bij gele- genheid op de zolder kom, zoek ik er een voor je op”. Na haar de hand te hebben geschud verliet ik het kasteel. Vanaf de ophaalbrug keek ik nog een keer naar de toren- klok met daaronder de zolder met de trofeeen. Ik vroeg mij af, of de bejaarde barones ooit voor mij de moeite zou nemen om naar de zolder te klimmen! De barones was een objectieve, zachte en begripvolle vrouw, die belangstelling had voor alle facetten van het leven. Er ging haar niet veel mis. Dat bleek, toen ze me twee jaar later een brief schreef, op 22 april 1964. Ze had alsnog een gewei voor mij gevonden. Ik kon deze op Twickel afhalen. Herinnering Het is nu al weer meer dan veertig jaar geleden, dat de barones de Stichting Twickel in het leven riep. Zij was de stuwende kracht om een pronkstuk als het landgoed De doorde burgerij van Delden bij de tachtigste verjaardag van barones Van Heeckeren aangeboden steen in de Twickelerlaan. Foto: G. Kuiper. Twickel voor de volgende generaties te behouden. Als stil- le herinnering getuigt de gedenksteen tegenover het kas ­ teel, die op 16 September 1959 werd aangeboden door de Deldense burgerij. De tekst is duidelijk: „Versta Uwglorie Bewaar Uw historie Delden ontwikkel Laat Twickel Twickel". Herstel kademuur vordert De aannemer is druk doende met het opnieuw plaat- sen van de zandstenen kademuur aan de zuidzijde van kasteel Twickel. Deze muur is voor een gedeelte in de winter van 1993-’94 bezweken en in de gracht gestort. Het resterende gedeelte hing uit het lood, zodat ook daar herplaatsing noodzakelijk was. Om de kademuur goed te kunnen bereiken is een tijdelijke dam aange- legd waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van zandzakken die afkomstig zijn van de nooddijk die in Kampen is aangelegd ten tijde van de hoge IJsselwaterstanden in de afgelopen winter. Bij het ont- graven bleek dat de verankering van de kademuur indertijd ondeugdelijk is uitgevoerd. De restauratie van de kademuur om de kasteelgracht. Foto: J. Mulder.