Pagina 5 zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd
Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel in het oosten en het
Reggedal in het westen (zie ook Twickelblad-voorjaar 2017). De boom werd geplant door provinciaal gedeputeerde Hester Maij, voorzitter Bernard Kobes van de Landinrichting Enter en bestuurder Wim Stegeman van het waterschap Vechtstromen.

Crematiegraven blootgelegd
Bij archeologische opgravingen in het tracé Traverse Dieren zijn 77 graven ontdekt. Het grafveld stamt uit de middenijzertijd (500 tot 250 voor Christus). Niet eerder zijn er zoveel graven op één plek gevonden uit deze tijdsperiode. Het gaat om crematiegraven, die als zwarte verkleuringen zichtbaar werden bij het afschrapen van de bodem. In de ijzertijd werd iemand die overleed, verbrand en de resten werden in een kuil begraven. Het aangetroffen materiaal, zoals as, houtskool, verkoolde graankorrels en potscherven, wordt
nader onderzocht.

Foto: Aart van Raalte

Bankjes overgedragen
Eind april vond de officiële overdracht plaats van 23 nieuwe bankjes op het landgoed. Hiska Bakker namens de Vereniging Vrienden van Twickel en rentmeester Albert Schimmelpenninck onthulden het ‘eerste’ bankje nabij het kasteel. Stichting Twickel en de VVT dragen gezamenlijk de kosten. De vereniging heeft geput uit het Fonds Behoud Twickel dat wordt gevoed door donaties en ingezet
wordt voor duurzame projecten. De eigentijdse bankjes zijn ontworpen door Roderick zu Castell en gemaakt van eikenhout en beton, met daarop de tekens TW en VVT.

De Duitse pers wordt geïnformeerd over de bomenkap.

Eiken in Lage gekapt
Aan de karakteristieke Eichenallee in Lage moeten eiken worden gekapt. De 45 bomen zijn ongeveer 200 jaar oud en aan het einde van hun levenscyclus. Bij een recente snoeibeurt in het voorjaar bleek al dat zeven eiken zo slecht waren dat kap direct noodzakelijk was. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er meer bomen, minimaal de helft, geveld moeten worden. Het exacte aantal is afhankelijk van de aanwezigheid van o.a vleermuizen en broedvogels. Dat onderzoekt Twickel deze zomer. Het kappen gebeurt
waarschijnlijk komende winter. Daarna worden er uiteraard nieuwe eiken aangeplant.