Halve ton voor cultuur

De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant. De bomen kunnen voor 2,50 of 5 euro per stuk worden geadopteerd. De opbrengst is bestemd voor cultuureducatie in het Rijksmuseum Twenthe. Voorzitter Albertjan Peters van de organiserende stichting is tevreden. “Voor een eenvoudig opgezette actie is dit geen slecht resultaat. Bovendien is er extra aandacht voor cultuur en natuur.”

Johan II van Twickelo gestorven in 1503

Jaap Grootenboer uit Borne ontdekte bij de Hoge Raad van Adel een manuscript uit de 18de eeuw van A.C. baron Snouckaert van Schauburg. Hierin staan schetsen van grafstenen en wapenborden uit kerken in Twente en de Achterhoek. Van de kerk van Delden zijn schetsen van 45 grafzerken, wapenborden en wapenschilden uit 1503 – 1728 opgenomen. De oudste grafzerk is van 4 maart 1503 en betreft een grafsteen van Twickelo. Hierop staan vijf wapens: centraal het wapen van Twickelo, linksboven eveneens Twickelo en linksonder Stecke. Rechtsboven Rutenborg en rechtsonder Middagten. De schets is voorzien van diverse opschriften zoals “grafsteen uijt de Deldense Kerk” (midden boven) en “int jaar ons” (bovenaan) Deze niet meer aanwezige steen was van Johan II van Twickelo, van wie we tot nu toe alleen wisten dat hij overleed omstreeks 1500. Dick Schuuring schrijft over de schetsen in het Kerkennieuws Delden van 30-5 en 27-6-2015, zie www.blasiusdelden.nl

Restauratie grafkelder Van Heeckerens

In augustus wordt begonnen met de restauratie van de grafkelder op de Algemene Begraafplaats in Delden. In de grafkelder zijn bijgezet baron Carel George Unico Willem van Heeckeren van Wassenaer (1856-1883), zijn broer Rodolphe Frédéric (1858-1936) en zijn echtgenote Marie Amélie Mechteld Agnès van Aldenburg Bentinck, ‘de barones’ (1879-1975). “De werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk het exterieur van de grafkelder”, zegt bouwkundige Louis Volker van Stichting Twickel. De bitumendakconstructie wordt vervangen door een loden felsdak, inclusief de hemelwaterafvoer en de ontluchtingspotten voor de ventilatie. Ook wordt het ‘oproestend ijzerwerk’ (penanten) voor de verankering van de natuursteenblokken vervangen. De bronzen toegangsdeur tot het voorportaal van de grafkelder wordt gerestaureerd.