pagina 5 zomer 2010

Twickel 5 • " (AARGANG 19 ZOMER 2010 I n©n ac- Twickel I;. Activiteiten in het kader van J.D.C. Het jaar 2010 staat op Twickel in het teken van Jacob Derk Caret van Heeckeren en de negentiende eeuw. Cedurende de tweede helft van het jaar zijn er een aantal activiteiten gepland. Oranjerie In de Oranjerie is een tentoonstelling ingericht over de tuinaanleg in de i9e eeuw met speciale aandacht voor de tuin- architecten Zocher en Van Lunteren, de aanleg van de Breeriet en de beroemde citruscollectie. Ook wordt het ige eeuwse buitenleven belicht. De theeschenkerij in de Oranjerie is van i juni tot en met 2 oktober geopend van dinsdag tot en met zaterdag van n.oo tot 16.30 uur. Kasteelarrangementen Behalve e6n week in juni is het kasteel dit jaar in augustus en September gedurende vier weken toegankelijk voor het publiek. In een aantal ruimtes worden door middel van taferelen verschillende episodes uit het leven van J.D.C. van Heeckeren getoond. Ook de in 1847 gebouwde noordtoren, die tot nu niet te bezichtigen was, wordt dit jaar, bij wijze van uitzondering, aan de bezoekers getoond. Van 24 augustus tot De bovengalerij is onderdeel van de rondleidingen. 18 September is het van dinsdag tot en met zaterdag mogelijk een kasteel- arrangement te boeken, na aanmelding vooraf. Individuele personen en groepen kunnen zich hiervoor aanmelden via info@twickel.nl. Boek Medio augustus verschijnt een publicatie over Jacob Derk Carel van Heeckeren waarin de grote veranderingen in de negentiende eeuw beschreven worden aan de hand van zijn leven. Het boek is geredigeerd door Jan Haverkate en Aafke Brunt aan de hand van verschil ­ lende artikelen over aspecten uit het leven van de baron. Het ruim gei boek verschijnt op 22 augustus en is vanaf die dag te koop in de landgoedwinkel. Tentoonstelling Aangezien Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer het grootste deel van zijn leven in Den Haag doorbracht wordt in het Stilleven van GJ.J. van Os. Olieverf op doek, 1842. Haags Historisch Museum een tentoon ­ stelling georganiseerd van zijn aanzienlijke verzameling schilderijen uit de Romantiek. Naast de schilderijen uit de collectie die nog op Twickel hangen, zijn hier ook schilderijen te zien die door vererving verspreid raakten. Van 24 oktober tot medio januari 2011 zullen deze schilderijen voor het eerst weer in Den Haag bijeen- gebracht worden, vlak om de hoek van het Van Heeckerenhuis waar zij 150 jaar geleden ook hingen. Het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg 7 (schuin tegenover het Mauritshuis) is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Jan Willem van Beusekom