pagina 5 zomer 2007

“Dat heb ik dan maar mooi gevangen…" Ondanks de slechte kwaliteit van het water en het lage zuurstofgehalte bleken er toch nog heel wat karpers in te zitten. Speciaal voor deze gelegenheid werd een viswed- strijd voor de medewerkers van Twickel georganiseerd. Het is jammer dat het met deze uitvoerings- methode bijna onmogelijk is om archeolo- gische vondsten te doen. Toch zijn er inte- ressante zaken naar boven gekomen. Tegen de tijd dat u dit leest zal het bagger- werk achter de rug zijn. De volgende klus is het herstel van de zandstenen kademuur achter het kasteel en bij de Oranjerie. Tegelijkertijd is de Fa. Klaar de vijvers aan het baggeren. Dat gebeurt met een heel andere methode. Met een zuigboot wordt de bagger door een drijvende persleiding verpompt naar een depot achter het par- keerterrein. Deze bagger is van betere kwa ­ liteit en kan waarschijnlijk later dit jaar ter plekke verwerkt worden. AH. Schimmelpenninck Subsidie parkherstel Onlangs is bekend geworden dat het VSB-Fonds het herstel van enkele historische parken en tuinen van buitenplaatsen gaat subsidie- ren. Ook het herstelplan van het Twickel-park zal daarvan profiteren. De Stichting Twickel zal ca 450.000 euro ontvangen. Dit komt neer op zo’n 10% van de kosten van de her- stelwerkzaamheden, die in 2008 gereed moeten zijn. Naast de forse subsidie die de Provincie Overijssel verleent via het Europaloket en de niet geringe bijdrage van de stich ­ ting zelf, is de financiering van dit grote project daarmee rond. Hierdoor is het mogelijk al het groot onderhoud in het park weg te werken, nieuwe elementen zoals fraaie bruggen toe te voegen en de publieksvoorzieningen belangrijk uit te breiden. In volgende nummers van het Twickelblad zullen we u daar zeker over informeren. A.H. Schimmelpenninck