pagina 5 zomer 1999

FSC (Forest Stewardship Council) certificaat. Dit keur- merk geeft aan dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos, vol- gens strikte milieunormen. Op veel houten speeltoestellen en tuinmeubelen treft men nu al het FSC-keurmerk aan. Certificering past in het Twickelbeleid van hoogwaardige landgoedeigen produkten. Twickelhout, vooral het eiken, wordt ook veel ingezet bij restauraties van historische panden. Een goed voor- beeld hiervan is de restauratie van de Hervormde Kerk in Delden. Verder is in Delden bij de panden van de bloem- binderij van Anton Visch en cadeaushop Het Arendshuys het nodige eiken van onze houtzagerij verwerkt. Voor de restauraties van de Noordmolen en de watermolen van Lage in Duitsland werd uiteraard landgoedeigen eikenhout gebruikt. De molenas van Lage mat wel een dikte van 60 bij 60 cm. Voor horeca gelegenheden in de Saksische stijl heeft de houtzagerij in het verleden ook vaak hout geleverd. Voor- beelden hiervan zijn De Broeierd in Enschede, Het Wapen van Beckum en’t Hagen in Haaksbergen. Buiten Twente is het hoogwaardige Twickelhout al even bekend. Het Open- lucht Museum in Arnhem, diverse kerkorgel restaurateurs en zelfs de bouwers van een Noors reddingschip wisten de Twickel Houtzagerij te vinden. Soms krijgt Rinus Hofste- de zelfs artistieke bestellingen van beeldend kunstenaars, die hout voor hun kunstwerk nodig hebben. Wateren “Particulieren komen meestal schuttinghout, palen, panlatten, regelhout, balkhout en vloerdelen halen, vaak op De stoommachine in de oude houtzaagmolen. Foto: J. Mulder zaterdagochtend. Wellicht is het minder bekend, dat klan- ten die bomen van eigen grand gezaagd willen hebben, dit zaagwerk bij de houtzagerij Twickel kunnen laten verrich- ten. Op deze manier kan de klant eerst van de boom genie- ten om hem dan vervolgens tot een mooie eiken kast in de kamer te laten verzagen. We hebben hier het ouderwetse wateren van Grove Den weer opnieuw opgepikt. Daartoe is een deel van de Twic- klervaart opgeschoond. Aan de overkant van de beek wordt gedurende een jaar zo’n 60 kubieke meter hout gewaterd. Het is eigenlijk een milieuvriendelijke manier Oude zaagmolen open dankzij vrijwilligers In de jaren 1987 – 1988 is de historische houtzaag ­ molen van de Stichting Twickel geheel gerestaureerd. Dekosten bedroegen ruim/750.000,—. Nade restau ­ ratie zou de deur op slot gaan! Om dit te voorkomen hebben enkele belangstellenden de Stichting Beheer Houtzaagmolen Twickel opgericht met het doel de houtzaagmolen voor het publiek open te stellen. Twickel verhuurde het object voor een gulden per jaar onder voorwaarde dat de nieuwe stichting volledig zorg zou dragen voor de exploitatie. Aanvankelijk dachten we voldoende eigen inkom- sten te kunnen genereren uit entreegelden en zaagloon om tot een sluitende exploitatie te kunnen komen. Met de professionele houtzagerij van Twickel werd afge- sproken, dat voor dit bedrijf gezaagd zou worden tegen een tarief van f 60,— m3 hout. Al spoedig bleek dat de kosten -onder andere stroomverbruik- ruim f 100,— per m3 verwerkt hout zouden gaan bedragen. Daarop is gestopt met het zaagwerk voor produktieve doeleinden. Sindsdien wordt alleen gezaagd voor bezoekers van de houtzaagmolen. Aanvankelijk waren er een vijftal vrijwilligers. Sinds een paar jaar is dit aantal gegroeid tot circa vijf- tien personen. De vrijwilligers houden zich bezig met het rondleiden en informeren van bezoekers, het nor- male onderhoudswerk en sinds enkele jaren met het in bedrijf stellen van een stoommachine. Het zal zeker nog enkele jaren duren voor dit karwei geklaard is. De stoommachine is nagenoeg bedrijfsklaar. De stoom- ketel met randapparatuur vergt de komende jaren veel tijd en energie om in bedrijfsvaardige staat te worden gebracht. Met behulp van het bedrijfsleven -techni- sche en financiele ondersteuning- zal dit wel gaan luk- ken. De vrijwilligers hebben zich de techniek van het zaaggebeuren in de loop der jaren eigen gemaakt, aan ­ vankelijk met de hulp van voormalige medewerkers van de houtzaagmolen. Thans staan de vrijwilligers er alleen voor en zijn ze in staat hun kennis en ervaring aan nieuwe vrijwilligers over te dragen. In financiele zin hebben we ons tot nu toe kunnen redden, mede dankzij enkele grate giften van Deldense bedrijven. Nu na tien jaar dienen zich grate onderhoudswerk- zaamheden aan, waarvoor de financien ontbreken. Het bestuur zal hiervoor op pad moeten gaan. Peter Willems Secretaris-penningmeester Stichting Beheer Houtzaagmolen Twickel conservering van het hout. Aantasting door zwamvorming en wormen wordt hierdoor sterk verminderd. Van gewa ­ terd hout kan men boeien, schilderwerk en kozijnhout maken in plaats van tropisch hardhout. Er zijn zelfs al gemeenten, zoals bijvoorbeeld Deventer, waar al helemaal geen hardhout in het buitengebeuren meer verwerkt wordt”. De Houtzagerij Twickel, Zaagmolenweg 1,7491BS Delden tel. 074-3762181 isgeopendvan maandagt/mvrijdag van 8.00-12.00 uuren 13.00-16.30 uur en op zaterdag van 8.00-12.00 uur.