pagina 5 zomer 1995

Het kassencomplex in de moes- tuin verkeerde in staat van ver- gaand verval. Met vereende krachte is het oude complex inmiddels afgebroken. Foto: A.H. Schimmelpenninck Verder wordt een begin gemaakt met het cultuurtech- nisch gedeelte. Ongeveereen hectare wordt omgespit. We herstellen paden en maken de vijver schoon. Hopelijk groeien hier binnenkort weer varens, maagdenpalm, pri ­ mula en geurende moeras spiraea’s. Tijdens deze kampweken krijgen we vanuit Brussel, waar we een subsidie aanvraag hadden liggen, een afwij- zing. De gelden waren te beperkt, even een fikse domper maar we laten ons niet onderschoffelen. In de winter van dat jaar vertrekt de volkstuinvereeni- ging. Zij krijgt een nieuw stuk tuin elders in Delden. Ook in de zomer van „94 krijgen we weer hulp van een land- goedkamp. Met behulp van deze kampen en de dames van onze wiedploeg is het „Iron-House” veilig gesteld voor verder verval. Asielzoekers centrum Azelo Na goede ervaringen met een groep bewoners van het A.Z.C., die in het bos werken, krijgen ook wij in de moes- tuin hulp. Een gemeleerd gezelschap stort zich op het ,,Iron-House”. De communicatie verloopt in het begin wat moeizaam ..everything is no problem”, maar al snel komen verborgen talenten boven water. Er wordt geschuurd, verf- gekrabd, gemetseld en veel rommel wordt afgevoerd. Ook wij leren hoe je met handen, voeten en andere uitdrukkin- gen ..problems” uit de wereld kunt helpen. De mannen beleven veel plezier aan het werk en zijn erg blij iets voor de ..municipal” terug te kunnen doen. Met haar prachtig oranje spanten heeft de kas hen als het ware in haar greep. Ze slaat haar tentakels om hen heen en laat ze niet meer los voordat alles is voltooid. Wij, het organisatiecomite van al deze vrucht afwer- pende dagen, willen een ieder die ons heeft bij gestaan har- telijk bedanken. Wij hopen dat de nog te organiseren akti- viteiten net zo veel vruchten afwerpen als de oude fruitbomen in hun glorie dagen. Ook in de toekomst, bij nieuwe aktiviteiten, rekenen wij op een brede steun. Verder denken wij aan de oprichting van een groep aktie- ve vrijwilligers die ons widen assisteren bij verschillende werkzaamheden in de moestuin. Hans Hondebrink ontvouwt de plannen voor de herinrichting van de moestuin. Foto: A.H. Schimmelpenninck. * Hans Hondebrink is hoofdtuinman van Twickel.