Pagina 5 winter 2017

Monumentale duiker opgeknapt

In het overpark, aan de bosrand tegen de Breeriet aan, is
een 18e eeuwse duiker gerestaureerd. Dit monumentale
bak- en zandstenen bouwsel, onderdeel van de complexe waterhuishouding, verkeerde in slechte staat. Delen van het metselwerk zaten los of waren verdwenen, het voegwerk was uitgesleten en trekankers, die de duiker op de plaats moeten houden, waren ernstig verroest. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren was het water afgedamd via damwanden.

Verzet uitbreiding industriegebied Fraterwaard

Stichting Twickel wil niet meewerken aan een geplande uitbreiding van een grootschalig bedrijfsterrein in de Fraterwaard. De bedrijven Rotra en Ubbink willen daar uitbreiden, op 20 hectare grondgebied van Twickel.

De provincie, Rijkswaterstaat, waterschap en de gemeenten Doetinchem en Doesburg oordelen vanuit economische motieven positief over de plannen voor het zogeheten Logistiek Ecopark IJssel Doesburg. Volgens Twickel is er sprake van ‘een beperkte blik’ en zijn de plannen strijdig met Natura 2000 en de statuten van de stichting. Twickel betwist ook het belang van de uitbreiding en vraagt de betrokken partijen om alternatieve locaties te onderzoeken.

 

Hondenbezitters op de bon

Eind vorig jaar is bij de nieuwe inrichting van het overpark het hondenlosloopgebied verplaatst. Ondanks uitleg via borden, yers en in de pers overtreden veel hondenbezitters de nieuwe huisregels. Met name rond het Kreeftengat worden loslopende honden gesignaleerd, tot ergernis van andere wandelaars. “Mensen realiseren zich vaak niet

dat ze op particulier terrein zijn en de openstellingsregels moeten respecteren”, zegt Ton Groothuis namens Stichting Twickel. De BOA’s zijn na een periode van waarschuwen genoodzaakt om verbaliserend op te treden. De grenzen van het losloopgebied en de openstellingsregels zijn te vinden op de website Twickel.nl.

Toegangsbord bij ingang hondenlosloopgebied.

Statieberline gaat blokje om

Duizenden bezoekers hebben afgelopen zomer en najaar in de oranjerie de gerestaureerde statieberline bewonderd.
Na de slotdag is het rijtuig aangespannen om voorzichtig een blokje om te kunnen rijden. Dat was een historische moment en de absolute kroon op het project. Het aanspannen van dit rijtuig moet meer dan 50 jaar geleden zijn geweest.

Op de foto zien we Bart Klaassen op de bok en Gerard Engbers achterop. De berline staat inmiddels op zijn nieuwe stek, het koetshuis.