pagina 5 winter 2003

Nieuwe openstellingsregels en nieuwe bebording Er staat nu wat er wel mag Het overgrote deel van het landgoed Twickel is opengesteld op wegen en paden. Hetzelfde geldt voor de landgoederen Hof te Dieren en Nettelhorst bij Lochem. Dit blijft overanderd. Wei zullen de openstellingsregels hier en daar aangepast worden. Toegang van zonsopgang tot zonsondergang Vrij wandelen op wegen en paden Fietsers, ruiters en aangespannen paarden alleen toegestaan waar aangegeven Honden aan de lijn Overigcns Art 461 WvS Z o zullen de meeste paden nog uit- sluitend bestemd zijn voor wande- laars. Fietsers kunnen alleen nog terecht op de openbare wegen en enkele fietsroutes over de landgoederen. Voor rui ­ ters was dit al langer het geval. Een andere belangrijke wijziging betreft een flinke ver- groting van het ‘hondenlosloopgebied’ tegenover kasteel Twickel. Alle ingangen van de landgoederen zijn inmiddels voor- zien van een nieuwe bebording in het ken- merkende Twickel-zwart met witte tekst. De Stichting Twickel stelt zich ten doel haar landgoederen open te stellen voor de rustzoekende wandelaar. Het sterk toege- nomen aantal terreinfietsers, 00k wel ATB- ers of mountainbikers, vormen in dit opzicht een pro- bleem. Deze mensen zoeken vooral smalle en bochtige paadjes op. Het gaat hun vooral om de sportieve prestatie en niet zozeer om het genieten van de mooie omgeving. Wandelaars worden opgeschrikt en moeten ij lings aan de kant. Door intensief gebruik worden paden in natte perio- des bijna onbegaanbaar. Helaas is het dus nodig regule- rend op te treden en paal en perk te stellen aan deze vorm van gebruik. Omdat er in juridisch opzicht geen verschil is tussen een gewone fiets en een terreinfiets, heeft dit geleid tot het besluit om de wandelpaden in de regel niet meer open te stellen voor fietsers. De belangrijkste fietsroutes blijven echter in stand. Op het bijgaande kaartje is aange ­ geven waar deze liggen. Ook op de kaart van het landgoed Twickel (uitgave 2002) is deze informatie te vinden. Verder komen in het gebied veel openbare (zand-)wegen voor. Deze blijven uiteraard ook beschikbaar voor fietsers. Voor ruiters bestaan soortgelijke regels: alleen op de openbare (zand-)wegen en daamaast een beperkt aantal ruiterroutes over het landgoed. Uitbreiding hondenlosloopgebied De instelling enkele jaren geleden van het hondenlos ­ loopgebied tegenover het kasteel en op andere plaatsen wordt vooral door hondenbezitters zeer gewaardeerd. Dit succes heeft echter zijn keerzijde: vooral in de omgeving van het parkeerterrein en bij de Schaapskooi ligt het bezaaid met hondenpoep. Niet zo plezierig voor de daar gevestigde folkloristische dansgroep. Dit heeft ons doen besluiten het hondenlosloopgebied uit te breiden naar het bosgebied aan de linkerkant van het parkeerterrein. Wij vragen hondenbezitters in het vervolg de wandeling links van het parkeerterrein te starten zodat de hondenpoep daar in het bos terecht komt en niet langer langs de weg naar de Schaapskooi. Dit besluit houdt tevens in dat honden in het hele gebied tegenover het kasteel tot de Oelerbeek, de tweede waterloop vanaf de Twickelerlaan, los mogen lopen. Eigenaren van honden die een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen doen er verstandig aan hun hond wel vast te houden. Zij blijven te alien tijde verant- woordelijk voor hun hond. Eigenaren met meer dan twee honden en uitlaatcentrales worden geweerd. Nieuwe borden In plaats van de bekende groene openstellingsborden zijn bij de ingangen van het gebied nieuwe borden geplaatst in de Twickel huisstijl: zwart met witte tekst. Verder is de oude uitgebreide tekst vervangen door een veel beknoptere. Stond er vroeger vermeld wat er allemaal niet mag, nu staat er nog slechts wat er wel mag. De Twickelerlaan bij het kasteel. Foto: A H. Schimmelpenninck.