pagina 5 winter 1997

Het jagershuis Casa Nova, vastgelegd door mevrouw G. Beltman-de Groot, 1997. 2 completeert de monumenten in het bos. Het betreft hier een woonhuis van een bouwlaag op een rechthoekige plat- tegrond. Het samengestelde schild-zadeldak heeft uilebor- den. Ook de kleine schuur opgetrokken in dezelfde bruine baksteen als het woonhuis kent een zadeldak met uilebor- den. Havezate Dubbelink In Azelo treft men aan de rand van het bos aan de Meijerinkveldkampsweg, de grote boerderij van het halle- huistype uit 1838, Havezate Dubbelink. De naam verwijst naar de oude havezate Dubbelink die in de nabijheid van de boerderij stond en in 1751 in bezit van Twickel kwam. Nadat de havezate was afgebroken is op enige afstand in 1838 deze boerderij gebouwd. Waarschijnlijk is dit een van de eerste Twickelboerderijen die niet meer als een ‘los hoes’ is gebouwd, maar met een afscheiding tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. Opvallend is dat de voor de boerderijen van Twickel zo karakteristieke wolfeinden bij deze boerderij ontbreken. De boerderij staat evenwijdig aan de openbare weg met de voorgevel naar het zuiden gericht. Een lage heg langs de weg vormt de erfscheiding. Voor de boerderij bevindt zich een eenvoudige siertuin met zandstenen put. Ook inwendig is de boerderij de moeite waard. Het pand bevat een uitzonderlijk grote tegelkamer met de originele balkenzoldering. De haard is uitgerust met een zwarte gemarmerde schoorsteenmantel en een Twickelhaardplaat. Deldenerbroek Ten westen van de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo ligt het erf Seppenwoolde. Vanaf een weg langs het kanaal geeft een oprit toegang tot het erf. Het betreft hier een boerderij van het hallehuistype met bovenkamer uit 1905. De sterkoverstekende wolfeinden aande vooren achtergevel rusten op zogenaamde korbelen. Ook in Deldenerbroek nabij de pas gerealiseerde golf- baan bevindt zich aan de Grote Loo weg 4 het boerderij- complex Hoeve De Haar. Het is een eigentijds vormgege- ven boerderij van het hallenhuistype met bijbehorende varkensstal uit 1927 op het landgoed De Haar als proef- boerderij gebouwd in opdracht van de N.V. Landbouw Maatschappij “Boschoord". Een deel van het woonhuis van de boerderij was bestemd tot jachtkamer voorde familie Stork uit Hengelo. De architecten Jans en Henneke maakten het gevelontwerp bij een reeds bestaande plattegrond van de boerderij. De uitvoerder van het werk was J.B. Coenraadt, bouwkundige van de Koninklijke Weeffabrieken in Hengelo. Het woon- huisgedeelte is vrijwel ongewijzigd, het bedrijfsgedeelte is ingrijpend verbouwd maar wel bepalend voor de hoofd- vorm van de boerderij. Met name de betegelde voormalige jachtkamer is gaaf bewaard gebleven. De vensterpartijen zijn hier afgehangen met luiken die zijn beschilderd met rode zandlopers op witte ondergrond binnen een zwarte rand. De varkensschuur staat aan de westkant haaks op de boerderij. Twickel heeft Hoeve De Haar enige jaren gele- den aangekocht.