pagina 5 winter 1991 tijdschrift

oor die tijd hypermoderne Fiat uit 1902. Op de achterbank zus Ludo met j 1903 gemaakt op de brug van Twickel die toen nog geen ophaalbrug was. an Pk 24-40, de transmissie had met een ketting plaats, het gewicht be- n 2 electrische lampen. Lincoln Een van de meest imposante auto’s die ooit door Twickels dreven heeft gereden moet de Lincoln uit 1934 zijn geweest. Deze Amerikaanse personenwa- gen met een V-12 motor en een gewicht van ruim 2700 kilogram bood plaats aan maar liefst 6 perso- nen. De auto had met zijn 7238 cc. en 150 Pk een on- gekend acceleratievermogen. De verkoopaantallen van dit model vielen vanwege de hoge prijs nogal tegen. In hetzelfde jaar moet er op Twickel ook een Ford Tudor (75 Pk) met het kenteken E580 hebben rond- gereden. Dat althans blijkt uit een verzekeringspolis uit dat jaar. Uit oude verzekeringspolissen uit het Huisarchief Twickel blijkt dat er in 1938 een Wanderer Sport Ca ­ briolet verzekerd was op naam van de barones. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk een W23 model, een door Dr. Ferdinand Porsche ontworpen Duitse tweezits sportwagen. De W23 was in 1937 uitgeko- men en leverde met een zes-cylinder motor van 2640 cc. 62 Pk. Bij het uitbreken van de Tweede Wereld- oorlog moest het bedrijf zijn activiteiten staken, maar dit type auto zou tot in 1941 voor de Wehr- macht door gebouwd worden. Na de oorlog stond de fabriek (Chemnitz/Siegmar) in de Oostzone en tot nu zijn er geen auto’s meer in gebouwd. Behalve het motor- en chassisnummer van de Wanderer wordt ook het kentekennummer (E134) op de polis vermeld. Op de omslag van deze polis uit 1938 lezen we dat de polis in 1941 is komen te verval- len. De reden hiervoor is dat op 20 februari 1941 de wagen gevorderd werd door de bezetter. Dit conform een bevelschrift van de ’’Beauftragte fur den Vier- jahresplan” te Amsterdam voor M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer tot inlevering van de auto. Helaas zijn ook van deze auto op Twickel geen ar- chieffoto’s bewaard gebleven. Uit een ANWB- keuringsrapport uit 1952 blijkt dat er een Mercedes (bouwjaar 1950) type 170V in het bezit van de baro ­ nes moet zijn geweest. Dit was het eerste naoorlogse Mercedes model. De 4-cylinder zijklepmotor van 1697 cc. en 38 Pk was al voor de oorlog ontwikkeld. Halverwege de vij ftiger jaren kocht de barones een Armstrong Siddeley Sapphire. Deze sportieve vierdeurs-sedan werd in 1955 op de Londense autosa ­ lon gelntroduceerd. De limousine vertoont veel gelij- kenis met de duurdere Rolls Royce. Sportwagen In 1955 kocht M.A.M.A. Baronesse Van Heecke ­ ren van Wassenaer het nieuwste model Sunbeam- Talbot (Rootes Group), een Engelse tweepersoons sportwagen type van het Sunbeam-Alping MK-III. Het was een tweedeursversie met cabriolet koets- werk. De barones nam daarom naast de chauffeur plaats als ze uit rijden ging. Deze sportwagen is ’custom-made’, d.w.z. op bestelling gemaakt voor de klant. Zo werd uiteraard voor gebruik in Nederland voor het stuur aan de linkerzijde gekozen, hetgeen overigens bij dit type auto vrij eenvoudig om te bou- wen is naar rechts. Verder koos men voor stuurver- snelling, terwijl de standaarduitvoering een pookje kent. Waar oorspronkelijk het pookje zat, zit nu een asbak. Ook voor de optie overdrive werd gekozen. Zeer opmerkelijk is het messingplaatje in het kozijn van het linkerportier, met daarop de naam en het adres van de opdrachtgeefster en eigenares, de barones. Ook deze wagen had het inmiddels bekende ’Twickel-kentekennummer’ E1019. In 1969 kocht de autoliefhebber de heer H.J. Schultze uit Delden de zilvergrijsgroene Sunbeam van de barones. De huidi- ge eigenaar koestert zijn perfect onderhouden sport ­ wagen waarmee hij van tijd tot tijd ritjes maakt. Uniek In tegenstelling tot de andere auto’s van Twickel is de geschiedenis van de Sunbeam Alpine Talbot MK III nog helemaal bekend. De meeste auto’s uit die tijd (de vij ftiger jaren) zijn al op de sloop of zijn van hand tot hand gegaan met alle gevolgen vandien. Er