Pagina 5 voorjaar 2018

Start landbouwcommissie
Twickel heeft een eigen landbouwcommissie in het leven geroepen. Deze commissie moet onderzoeken welke scenario’s kansrijk zijn om de landbouw op het landgoed
een waardevolle toekomst te geven. Het doel is om tot een concreet plan te komen, dat aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij, in de landbouw en natuurlijk bij landgoed Twickel. In de commissie zijn pachters, het bestuur van Stichting Twickel en externe leden vertegenwoordigd. Onder voorzitterschap van Edwin Hecker, managing
partner van procesbegeleider Schuttelaar & Partners, is de commissie al één maal bij elkaar gekomen.

Nieuwe bank Carolinaberg
Wandelaars op Hof te Dieren kunnen op een nieuwe
bank genieten van de natuur op de Carolinaberg. Op het middelpunt in het Sterrenbos komen veertien lanen samen; het werd naar de mode van die tijd in 1760 aangelegd door Anna van Hannover. Al vanaf het begin stonden er diverse bankjes die als rust- en uitkijkpunt dienden. Door de hoogte van 49 meter boven NAP en het zicht op de aanliggende lanen heeft menig recreant hier een wild zwijn of hert waargenomen. De bestaande ronde bank raakte in verval. Eind januari heeft Stichting Twickel samen met de gemeente Rheden een nieuwe bank geplaatst op deze mooie locatie

Kokers op ‘kerkhof’
Ze vallen op door hun witte kleur en keurige rangschikking; kleine kokers op een stuk grond nabij de Breeriet waar
eerst een eiken/dennenbos stond. Een wandelaar dacht
zelfs een ‘klein kerkhof’ te zien, maar de kokers zijn nodig om een nieuw eikenbos te realiseren, zo verklaart bosbaas Gert-Jan Roelofs. “Omdat hier eikenbomen stonden kiemden op deze plek van nature veel eikels. Dit was voor ons een kans om een volgende bosgeneratie in de benen te krijgen, maar dan moeten de jonge eiken wel beschermd worden. Reeën en hazen vinden het namelijk heerlijk voedsel.”
Het idee om kokers rondom de jonge eiken te bevestigen is vooralsnog succesvol, want circa 90% van de beschermde eikjes groeit goed.
Restauratie jachtpalen
Twee zandstenen jachtpalen worden gerestaureerd. Van de palen ontbreekt het onderstuk. De jachtpaal bij boerderij Veld Sneijder, bij Beckum, was jaren geleden omver gereden. Het nog aanwezige bovenstuk werd toen herplaatst door medewerkers van Twickel. Een jachtpaal aan de weg van Hengelo naar Delden, ter hoogte van de rotonde bij het Gezondheidspark, lag in brokken op de grond en is daarna opgeslagen op de gemeentewerf. De jachtpalen op Twickel zijn 20-25 cm breed en 3 meter hoog, waarvan 1 meter in de grond. Er wordt een nieuw stuk zandsteen (Bentheimersteen) aan de paal toegevoegd zodat de afmetingen weer kloppen.