Pagina 5 voorjaar 2017

Schaapskooi verplaatst

Een oude schaapskooi is verplaatst van erve Klein Hobbelink op de Deldeneresch naar erve Obdam in Beckum. Zoveel mogelijk onderdelen zijn meeverhuisd, zoals oude gebinten, muurplaten en een deel van de gevelbekleding. Ook zijn stenen gebikt en hergebruikt. Het riet wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bewoners van erve Obdam kunnen de schaapskooi als carport en berging gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat de schaapskooi is verplaatst. In 1956 verhuisde het gebouw vanwege de aanleg van de Deldense villawijk van de Greeckeringskamp naar de Deldeneresch. Op erve Klein Hobbelink werd de schaapskooi aanvankelijk gebruikt als varkensstal en later als opslagplaats. Het moest wijken voor een nieuwe werktuigloods.
De oude schaapskooi op erve Klein Hobbelink.

De ‘nieuwe’ schaapskooi op erve Obdam.

Kockingsbouwing.

Monumenten in Fraterwaard

De gemeente Doesburg heeft drie boerderijen op de Fraterwaard aangewezen als gemeentelijk monument. Al deze boerderijen werden in het verleden getroffen door brand. De boerderijen Dollemansstede en Kockingsbouwing zijn in de jaren vijftig herbouwd naar ontwerpen van

B.J. Hengeveld, die in de jaren 1920-1959 werkzaam was als bouwkundig opzichter van Twickel. De boerderij Waardmansplaats is in 1963 herbouwd naar tekeningen van zijn opvolger J.H. Brinkers, die op Twickel werkte tot 1991. De herbouw vond plaats in de stijl van de Delftse School. De boerderijen hebben nog een agrarische functie.
Noordelijke lus Rondweg mogelijk verwijderd

Na herhaaldelijk aandringen van de kant van Twickel past de provincie de plannen rond de rondweg bij Delden aan. De aanvulling voorziet in het verwijderen van de noordelijke lus; hiervoor moet de zuidelijke lus worden voorzien van stoplichten. Twickel is blij met de aanpassing want zo kan een belangrijk deel van de Deldeneresch worden hersteld en verdwijnen veel lantaarnpalen. De afspraak is dat de provincie de aanpassing van de zuidelijke lus betaalt en Twickel zorgt voor de verwijdering van de noordelijke lus en het herstel van de es. Er is nog geen definitief besluit want het werk moet wel binnen het budget passen.