pagina 5 najaar 2008

Fractie uitga arts dag CDA Zaterdag 21 juni was een stralende, warme dag en volgens de kalender het begin van de zomer. Daarom misschien we! gekozen voor de jaarlijkse ‘CDA-familie fractie uitgaans- dag.’ Dit maal gehouden in Delden. De ont- vangst was in de Oranjerie met toespraakjes van o.a. Annie Schreijer-Pierik, voorzitter van de vaste kamercommissie van landbouw en woonachtig te Hengevelde. Voor de lunch ging het gezelschap naar cafe-restaurant’t Hoogspel. De CDA-ers konden daarna kie- zen om een uitstapje te maken naar De V.I.n.r. o.a. mevrouw Schrijer-Pierik met in het midden CDA-fractievoorzitter Van Ceei en daarnaast de commissaris van de koningin in Overijssel. Wendezoele, de Grolsch fabrieken of om het kasteel te bezichtigen. Zo’n vijftig mensen deden dit, waaronder Annie Schreijer en minister Eurlings. En premier Balkenende… die had andere verplichtingen. Het moeten aanschouwen van de voetbalwedstrijd Nederland – Rusland! Overbodig te sugge- reren wat hij liever had gedaan. Joan Vermeulen Mevrouw Schreijer-Pierik 1veet het voorlopig zonder papier te zeggen. Michael van Cessel L Onder de titel ‘Onzichtbaar werk verscheen onlangs een overzichtsboek- werk van het oeuvre van Michael van Gessel. Het is een van de boeken die het Nederlands Architectuurinstituut heeft uitgegeven in het kader van de eerste Triennale Apeldoorn. Het boek geeft een compleet overzicht van het grote aantal plannen, waaraan Michael gewerkt heeft en nog werkt. De verscheidenheid van deze plannen is enorm. Om er enkele te noemen: herinrichting stads- park te Deventer,herstel park buitenplaats Groeneveld te Baarn,nieuwe aanleg bij Oranjewoud te Heerenveen met nieuw museum,herstructurering Elfste- denroute in Friesland,(binnen) tuinen van het nieuwe hoofdgebouw van ING te Amsterdam, herinrichting paleispark Soestdijk. In dit rijtje passen 00k de verschillende ont- werpen die Van Gessel voor Twickel maakte, zoals het grote herstelplan van het park rond kasteel Twickel met de daarin gelegen ‘kunstwerken’. Ook voor het Hofte Dieren, Nettelhorst en de Azelermeen maakte hij ontwerpen die in het boek terug te vinden zijn. Ter illustratie zijn vele fraaie foto’s en tekeningen opgenomen. Het boek geeft daarnaast een goed inzicht hoe Van Gessel te werk gaat. Uit eigen ervaring weet ik dat hij dat doet met veel respect voor de historie en voor de mensen die er werken. A. H. Schimmelpenninck Monografie over het werk van Michael van Gessel, Erik de Jong en Christian Bertram (red) met foto’s van Kim Zwarts. 348 p., 26 x 33 cm, € 69,- ISBN 978-90-5662-519-1 Ook te koop in de Landgoedwinkel. Overleg tussen Van Gessel en Za Castell. Mi* aeVva "