pagina 5 herfst 2000

Nieuw lid pachterscommissie Freek Luttikhedde Gezonde bedrijven essentieel voor toekomst Twickel S amen met zijn echtgenote Betsie en zoon Bert vormt Freek Luttikhedde een maatschap op erve Oelhorst aan de Kanaaldijk in de gemeen- te Hengelo. De grand van deze pachtboerderij ligt aan beide zijden van het Twentekanaal in de buurtschap Oele. Sinds kort maakt Freek deel uit van de pachters ­ commissie, die nu uit de volgende vijf leden bestaat: Bijen, voorzitter, Luttikhedde, vice-voorzitter, Holste- ge, secretaris, en de leden Meijer en Hietbrink. weinig mee op had. Dat is nu allemaal door landelijk beleid achterhaald. Om daar nu nog tegen te protesteren heeft geen zin. Ik wil daar ook geen energie insteken. De meeste kansen zie ik voor de rundveehouderij. Verder zal de schaalvergroting gewoon doorgaan. Dat is niet tegen te houden. Natuurlijk moet Twickel wel wat grand en melk achter de hand houden, maar in principe moet de vrijkomende grand aan de pachters toebedeeld worden, zodat iedereen voldoende grand heeft om goed te boe- ren. Welke binding heeft u met Twickel? Ik ervaar wel degelijk een histori- sche band met Twickel. Tenslotte ben ik geboren en getogen op een Twickel- boerderij, Klein Peddemors in Enter- broek. Later ben ik hier op de Oelhorst gekomen, dus praktisch mijn hele leven heb ik op een Twickelboerderij gewoond en gewerkt. Waarom bent u lid geworden van de pachterscommissie ? Daar word je voor gevraagd. Ik wil graag voor de belangen opkomen van Twickelboeren. Ik ben van mening dat de zittende boer maar ook zijn opvol- ger in toekomst voldoende geld moet kunnen blijven verdienen op een Twickeler pachtbedrijf. Daarmee bedoel ik dat de boeren ook kunnen blijven investeren voor de toekomst. Een bedrijf wat niet meer investeert, heeft geen toekomst. Ik ben dus voor gezonde en goed renderende bedrijven op Twickel. Dat is in het belang van de pachter en de verpachter. Verder vind ik het erg belangrijk dat in geval van bedrijfsbeeindiging dat op een waardige wijze plaatsvindt. Tenslotte is zo pachter zijn hele leven op Twickel werkzaam geweest. Dat dient netjes te gebeuren. Welke rol kan de pachterscommisie volgens u op Twickelspelen? Het landbouwbeleid wordt niet door Twickel bepaald maar door Den Haag of be ter gezegd Europa. Neem nou de ecologische hoofdstructuur waar Twickel ook onder valt. Dat heeft grate gevolgen voor de intensieve varkenshouderij, waar Twickel toch al Deze foto vat volgens Freek Luttikhedde in feite alles samen: De ondememer, zijn produkt de koe, de grond als productiemiddel en een boom die verbondenheid met Twickel en de natuur symboliseert. Foto: J. Mulder